LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Naujienos

Atgal

2004 m. lapkričio 18 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė 2 Zarasų rajono turizmo infrastruktūros plėtros galimybių studijas. Plačiau...


2004 m. lapkričio 18 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas Kauno technologijos universiteto užsakymu parengė KTU Socialinių mokslų fakulteto pastato rekonstrukcija, modernizuojant mokymosi aplinkos infrastruktūrą ir gerinant švietimo paslaugas investicinį projektą bei paraiškas ES Struktūriniams fondams pagal LR BPD 1.5, 2.5, 2.4 priemones.

2004 m. spalio 28 d. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė sutartį Nr. S-04/10/01/ IR–817 dėl Alytaus miesto kultūros paslaugų ir objektų plėtros galimybių studijos parengimo. Plačiau...

2004 m. rugsėjo 4 d. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas su Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija pasirašė sutartį Nr. 8-510/4 dėl taikomojo mokslinio tyrimo darbo „KURORTINĖS RINKLIAVOS LIETUVOJE TAIKYMO GALIMYBĖS IR JŲ PASEKMIŲ ĮVERTINIMAS, PRAKTINIŲ TAIKYMO PRIEMONIŲ PARENGIMAS“. Plačiau...

2004 m. rugpjūčio 12 d. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su Lietuvos agrarinės ekonomikos institutu (LAEI), Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos užsakymu (Sutartis Nr.8-422/4) pradėjo rengti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaimo vietovėse strategiją ir priemones. Plačiau...

Kviečiame dalyvauti Klaipėdos miesto Smulkių ir vidutinių įmonių atstovų mokymuose ir konsultacijose. Plačiau... 

2004 m. birželio 21 d. Kaune, Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje įvyko informacinė konferencija "Norvegijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje; Norvegijos finansiniai instrumentai regionų plėtrai". Konferenciją organizavo: Norvegijos Ambasada Lietuvoje, Norvegijos Vietinės valdžios ir regioninės plėtros ministerija ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Konferencijos metu buvo susipažindinama su Norvegijos siūloma finansine parama Lietuvos regionų plėtrai bei pasidalinta partnerystės ir bendradarbiavimo patirtimi. Plačiau...


2004 m. gegužės 13-15 d.

2004 m. gegužės 13 - 15 d. vykusioje parodoje Kaunas 2004 Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentė skaitė pranešimą „Kauno miesto strateginis planas - kryptys, rengimo eiga“
Pranešimo pristatymas...MS PowerPoint 681 KB

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos užsakymu Lietuvos regioninių tyrimų instituto parengta Kurorto statuso Lietuvoje reglamentavimo studija pateikta visuomenės svarstymui (http://www.ekm.lt/files/Docs/strateginis_2003-2005/tyrimu_studija/kurortu%20kriterijai.pdf).


2004 m. gegužės 4  d.

2004 m. gegužės 4 d. Biržuose vyko įvadinė konferencija dėl Biržų rajono plėtros strateginio plano.


2004 m. balandžio 23 d.

2004 balandžio 23 dieną Lietuvos regioninių tyrimų institutas pasirašė sutartį su Biržų rajono savivaldybės administracija dėl Biržų rajono plėtros strateginio plano rengimo.


2004 m. kovo 25 d.

2004 metų kovo 25 dieną Kupiškio rajono savivaldybės Taryba pritarė „Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginio plano“ projektui.
Su dokumento santrauka galite susipažinti čia. Plačiau... MS Word Document 1,16MB


2004 m. vasario 27 d.

2004 metų vasario 27 dieną Kauno miesto savivaldybėje vyko įvadinė konferencija dėl Kauno miesto strateginio plano. 
Plačiau... MS PowerPoint 2,60MB


2004 m. vasario 13 d.

Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2004 metų vasario mėnesio 13 dieną pasirašė sutartį dėl Kauno miesto strateginio plano 2005-2015 metams rengimo. 

2004 metų vasario 24 dieną Kauno miesto savivaldybėje Lietuvos regioninų tyrimų instituto darbuotojai miesto žurnalistams bei vietos valdžios atstovams pateikė miesto plėtros strateginio plano, skirto "visiems, kuriems rūpi Kauno miesto ateities ir galimybės jame gyventi, mokytis, dirbti, kurti ir ilsėtis", koncepciją. 
Plačiau apie tai...(.pdf, 1,49MB)
 


2004 m. sausio 2 d.

2003 m. gruodžio 15 d. Birštono savivaldybės Taryba pritarė „Birštono savivaldybės plėtros strateginio plano“ projektui.
Su dokumento santrauka galite susipažinti čia. Plačiau...(.pdf, 1MB)

2003 m. gruodžio 5 d. Kauno technologijos universiteto Auloje vyko ketvirtoji tarptautinė mokslinė konferencija „Regionų plėtra – 2003“. 
Renginys skirtas KTU Socialinių mokslų fakulteto kartu su Informatikos fakultetu ir LŽŪU vykdytos mokslo programos „Regionų plėtra: metodologija, praktika ir perspektyvos Europos erdvės kontekste“ rezultatams pristatyti. 2001 – 2003 m. vykdytą mokslo programą finansavo Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas. Plenarinius pranešimus skaitė KTU Socialinių mokslų fakulteto Regionų plėtros katedros vedėja, Lietuvos regioninių tyrimų instituto (LRTI) prezidentė doc. dr. Rita Bagdzevičienė, LŽŪU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. Jonas Čaplikas, KTU Informatikos fakulteto OKS laboratorijos vedėjas doc. dr. Valentinas Kiauleikis.
Pranešimai... 

2003 11 27 kartu su partneriais (Socialinės ekonominės plėtros centru) Vidaus reikalų ministerijos užsakymu buvo pradėtas rengti projektas “Projektų (projektinių pasiūlymų) iš Europos Sąjungos struktūrinių ir stojimo fondų paramai gauti dokumentacijos parengimas”. Projekto tikslas konsultuoti savivaldybes apie struktūrinių fondų paraiškų rengimą bei parengti paraiškas, kurios gali būti finansuojamos iš įvairių struktūrinių fondų. Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė 34 paraiškas skirtingoms savivaldybėms, kurios gali būti finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei suteiktos konsultacijos savivaldybėms paraiškų rengimo klausimais.

2004 08 30


2003 m. spalio 15 d.

LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas pasirašė sutartį dėl Kurorto statuso Lietuvoje reglamentavimo studijos rengimo. Plačiau...

2003 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu pradėjo vykdyti Palangos kurorto sporto ir rekreacinės infrastruktūros plėtros galimybių studiją. Plačiau...


2003 m. rugsėjo mėn.

2003 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu pradėjo vykdyti Kultūrinio ir gamtinio potencialo panaudojimo turizmui Druskininkuose ir apylinkėse galimybių studiją.  Plačiau...


2003 m. rugsėjis 5 d.

Kupiškyje vyko įvadinė konferencija dėl Kupiškio plėtros strateginio plano plačiau...

2003 liepos 23 dieną Lietuvos regioninių tyrimų institutas pasirašė sutartį su Kupiškio miesto savivaldybe dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginio plano rengimo: plačiau... 

Birštono savivaldybės plėtros iki 2012 metų strateginis planas 
2003 metų kovo mėnesį Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su aktyviais Birštono savivaldybės, kitų organizacijų specialistais pradėjo ruošti Birštono savivaldybės plėtros strateginį planą. Plačiau…

Parengtas Plungės rajono plėtros 2002 - 2010 metais strateginis planas (Plačiau)


2003 kovo 12  mėn.

Š. m. kovo mėn. 21 d. 13 val. vyks Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginio plano įvadinė konferencija (plačiau...)

Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2003 metų vasario mėnesį pradėjo rengti Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planą. Plačiau...

Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė Ignalinos AE regiono ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo priemonių planą. Plačiau... Word document, 307 KB


2002 gruodžio mėn.

2002 metų gruodžio mėnesį Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Plungės rajono savivaldybės, įvairių kitų organizacijų specialistais baigė rengti Plungės rajono 2002 - 2006 metų smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą. Plačiau...

2002 spalio 29 d.

2002 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimu Nr. 1713 "DĖL LIETUVOS KURORTŲ PLĖTROS KONCEPCIJOS" buvo patvirtinta Valstybinio turizmo departamento užsakymu Lietuvos regioninių tyrimų instituto parengta Lietuvos kurortų plėtros koncepcija. 

Nutarimas publikuojamas internete adresu: Dėl Lietuvos kurortų plėtros koncepcijos


2002 spalio 28 d.

Šių metų spalio 28 d. įvyko bendro Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms komisijos ir Ignalinos AE regiono plėtros tarybos posėdis (tema: Ignalinos AE regiono plėtros tarybos veikla, jos dalyvavimas Ignalinos AE I bloko ir numatomo II bloko sustabdymo procesuose).

Lietuvos regioninių tyrimų instituto direktorės doc. dr. Ritos Bagdzevičienės paranešimas : IGNALINOS AE REGIONO EKONOMINIO IR SOCIALINIO RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS. 
Pranešimo tekstas (Word document, 294 KBir pristatymas
(Power point, 1171 KB)


2002 spalio 3-4 d.

2002 m. spalio 3-4 d. Kaune vyko tarptautinė konferencija "Regionų
plėtra - 2002"

Renginio pagrindinis koordinatorius - viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Plačiau... 


2002 liepos 9 d.

2002 m. liepos 8 d. Lietuvos regioninių tyrimų institutas surengė seminarą "Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studijos pristatymas, diskusija".

Seminare dalyvavo projekto "Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studija" rengėjai (Kauno regiono plėtros agentūra, Lietuvos regioninių tyrimų institutas, prof. V. Stauskas (VDU)) ir Nemuno turistinėje zonoje esančių savivaldybių bei apskričių atstovai.

Seminaro tikslas - pristatyti pirmąjį studijos etapą "Nemuno turistinės trasos identifikavimas", aptarti apskričių administracijoms ir savivaldybėms aktualius klausimus, susijusius su studijos rengimu, apsvarstyti pateiktus pasiūlymus.

Seminaro skaidrės (Power Point, 1.6MB).
Plačiau... .


2002 birželio 24 d.

2002 m. birželio 7-9 d. Įvyko konferencija Nauja Birštono plėtros strategija. Pranešimus konferencijoje skaitė Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezidentė doc. dr. R. Bagdzevičienė (pranešimo tekstas, Word document 26 KB) ir projektų vadovė L. Navackaitė (pranešimo tekstas, Word document 158 KB ir skaidrės, Power Point 173 KB ).


2002 birželio 24 d.

PLUNGĖS RAJONO PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS: VIZIJA

2002 metų gegužės mėnesį Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Plungės rajono savivaldybės, įvairių kitų organizacijų specialistais pradėjo ruošti Plungės rajono plėtros strateginį planą.

Šiame dokumente bus įvertinta Plungės rajono vieta ir reikšmė šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, pateiktos rajono raidos perspektyvos  ir numatyti tikslai bei priemonės šioms perspektyvoms pasiekti.

Šiuo metu vykdomas pirmasis Strateginio plano rengimo etapas - formuojama Plungės rajono VIZIJA (Word document, 40 KB


2002 m. birželio 5 d.

Kauno regiono plėtros agentūra kartu su Lietuvos regioninių tyrimų institutu 2002 m. gegužės mėnesį pradėjo vykdyti Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studiją. Plačiau 


2002 m. birželio 5 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2002 m. gegužės mėnesį pradėjo rengti Plungės rajono 2002-2010 m. plėtros strateginį planą. Plačiau 


2002 gegužės 20 d.

Vasiliauskaitė J., Venckus A. Kaunas demonstruoja atsigavimo ženklus // Verslo žinios, 2002 m. gegužės 13 d. 
Straipsnio tekstas (Word document, 38 KB)


2002 balandžio 22 d.

2002 balandžio 20 d. "Kauno" viešbutyje (Laisvės al. 79, Kaunas) Norvegijos Hordaland'o apskrities vietinių bendruomenių merų ir administracijos vadovų delegacijai surengta Lietuvos regioninių tyrimų instituto prezentacija. Atvykusius svečius pasveikino Lietuvos regioniniø tyrimų instituto prezidentė dr. Rita Bagdzevičienė. Institutą pristatė LRTI projektų vadovas dr. Rimantas Dapkus ir Hordaland'o apskrities tarybos Europos reikalų skyriaus projektų vadovas Thore Thomassen 

Prezentacijos skaidrės (Power Point, 398KB)


2002 balandžio 2 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė Tarptautinio kelių transporto sektoriaus strateginį veiklos planą iki 2015 m.

Kučinskaitė K. Nesprendžiamos regionų problemos // Respublika, 2002 m. kovo 21 d. 
Straipsnio tekstas  (Word dokumentas, 26,0 KB )

Klaipėdos apskrities įmonių ir organizacijų atstovams

Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Klaipėdos apskrities viršininko administracija organizuoja informacinius seminarus/mokymus PHARE 2000 verslo plėtros fondo finansavimo gavimo klausimais.

Seminarai vyks Klaipėdos apskrityje:

2002 04 10 Palangos miesto savivaldybėje
2002 04 11 Klaipėdos apskrities viršininko administracijos patalpose
2002 04 15 Klaipėdos rajono savivaldybėje (Gargūduose)

Paraiškų paramai gauti individualios konsultacijos vyks:

2002 04 17  Šilutės rajono savivaldybėje
2002 04 22  Kretingos rajono savivaldybėje

Seminarų trukmė: nuo 9:00 val. iki 16:30 val. 
Norinčius dalyvauti prašome registruotis tel.: 8 37 423251 arba elektroniniu paštu: lrti@lrti.lt
Seminarai nemokami.
Plačiau apie seminarus.

Išsami informacija apie konkursą publikuojama Internete adresais: www.klaipeda.aps.lt; www.taurage.aps.lt; www.cfcu.ltTauragės apskrities įmonių ir organizacijų atstovams

Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Tauragės apskrities viršininko administracija organizuoja informacinius seminarus/mokymus PHARE 2000 verslo plėtros fondo finansavimo gavimo klausimais.

Seminarai vyks Tauragės apskrities viršininko administracijos patalpose:
2002 04 09
2002 04 16
2002 04 23
2002 04 30

Seminarų trukmė: nuo 9:00 val. iki 16:30 val.
 Norinčius dalyvauti prašome registruotis tel.: 8  246 61320; 8 37 423251 arba elektroniniu paštu: lrti@lrti.lt. 

Seminarai nemokami. 
Plačiau apie seminarus.

Išsami informacija apie konkursą publikuojama Internete adresais: www.klaipeda.aps.lt; www.taurage.aps.lt; www.cfcu.lt


2002 kovo 18 d.

2002 m. kovo 12 ir 14 dienomis įvyko konferencija "Ilgalaikės Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros strategijos projektas", kurią kartu su Lietuvos mokslų akademija rengė Ūkio ministerija. Konferencijoje pristatytos Lietuvos regioninių tyrimų instituto drauge su kitomis institucijomis parengtos Lietuvos regionų ekonominės plėtros (pristatymo tekstas Word documens, 694KB ir skaidrės, Power Point, 281KB)  bei Turizmo plėtros strategijos

Lietuvos regionų ekonominės plėtros strategija (Word document, 711KB)

Turizmo plėtros strategija (Word document, 503KB)


2002 kovo 12 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė Lietuvos Respublikos kurortų raidos koncepciją.

Santraukos tekstas: (Wor document, 354 KB)


2002 sausio 21 d.

2002 m. sausio 17 d. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Muitinės departamente prie LR Finansų ministerijos pristatė tiriamąjį darbą (studiją) "Teritorinių muitinių reorganizavimo būdų alternatyvų įvertinimas"

LIETUVOS REGIONINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS RENGIA LIETUVOS REGIONŲ EKONOMINĖS PLĖTROS BEI TURIZMO PLĖTROS STRATEGIJAS

Regionų ekonominės plėtros bei turizmo plėtros strategijų darbo grupė

Regionų ekonominės plėtros bei turizmo plėtros strategijų darbo grupė. Iš kairės: Dr. Justinas Rimas, Doc.Dr. Irena Mačerinskienė, Dokt. Audrius Tamkus, Turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Raguckas, Mag. Algimantas Venckus, Dr. Arimantas Račkauskas, Prof.habil.Dr. Vytautas Vengrauskas, Prof.habil.Dr. Vladas Stauskas, Dokt. Rimantė Hopenienė, Dr. Rasa Norvaišienė, Doc.Dr. Rita Bagdzevičienė.


2001 spalio 29 d.

2001 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo Valdybos sprendimu Nr. 546 "Dėl darbo grupės sudarymo" dr. Justinas Rimas įtrauktas į darbo grupę Pinigų taupymo būsto statybai (Statybos taupomųjų kasų) įstatymo, Hipotekinių obligacijų įstatymo projektams bei kitų su šiais projektais susijusių įstatymų pakeitimo ir papildymo įstatymų projektams parengti.2001 spalio 29 d.

LIETUVOS REGIONINIŲ TYRIMŲ INSTITUTAS RENGIA LIETUVOS REGIONŲ EKONOMINĖS PLĖTROS BEI TURIZMO PLĖTROS STRATEGIJAS

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-2004 metų programos (Žin., 2001, Nr.62-2244) VII skyriaus "Ūkio politika" 7.1 skirsnio "Ekonominė politika ir investicijos į ūkį" nuostatas, rengiama Ilgalaikė Lietuvos ekonomikos plėtros strategija, kurioje bus numatytos ilgalaikės ekonominės politikos kryptys, būtinos šalies ūkio restruktūrizavimui paspartinti bei leidžiančios laiku adaptuotis prie vidinės ir tarptautinės situacijos pokyčių ir didinti bei efektyviai išnaudoti šalies ekonominį potencialą.
Lietuvos regioninių tyrimų institutas, bendradarbiaudamas su kitomis institucijomis, rengia Lietuvos regionų ekonominės plėtros bei Turizmo plėtros strategijas. 
Spalio 29 d. Ūkio ministerijoje buvo pristatytos strategijų (Regionų ekonominės plėtros (Word document, 202KB)  ir Turizmo plėtros (Word document,69KB) ) koncepcijos.2001 spalio 23 d.

Pranešimas  konferencijoje Informacinė visuomenė 2001 ir Investuotojų lyga

Doc.dr. Rita Bagdzevičienė (Lietuvos regioninių tyrimų institutas), doc.dr. Valentinas Kiauleikis (KTU Informatikos fakultetas)
Lietuvos šansas panaudoti naujų technologijų parkus šalies ekonomikos esminiam modernizavimui"PHARE SPP Utenos apskrities kaimo plėtros bandomojo projekto IV priemonė “MOKYMAI” 2001 rugsėjo 6 d.

Žurnale "Lithuanian Business Revue" atspausdintas Giedrės Belazarienės straipsnis 
"Foreign Investors Prefer Major Cities"
. (anglų k.)2001 rugpjūčio 21 d.

Projektų vadovas Algimantas Venckus deleguotas į Teritorinių muitinių reorganizavimo komisiją.
Plačiau apie teritorinių muitinių reorganizavimą skaitykite čia2001 rugpjūčio 16 d.

"Kauno dienos" žurnalisto pokalbis su projektų vadovu Algimantu Venckum "Europos iždo pamokos bus skausmingos tik nemokšoms"  .2001 birželio 15 d.

Sparčiai vykstantys dinamiški pertvarkos procesai ypač skaudžiai palietė Lietuvos kurortus. Nutrūkus buvusiam TSRS turistų srautui bei sumažėjus vietiniam turizmui, kurortai susidūrė su didelėmis ekonominėmis bei socialinėmis problemomis. 
Ypač skaudžiai jos jaučiamos į sanatorinį kurortinį gydymą orientuotuose Lietuvos kurortuose, kurie primena vieną didelę bankrutuojančią įmonę.
Turizmo departamento iniciatyva buvo parengta studija "Lietuvos Respublikos kurortų raidos koncepcija".2001 m. birželio 14 d.

2000 metų pradžioje derybas dėl narystės ES pradėjo Lietuva. Sklandi integracija į ES vieningą rinką yra viena iš esminių transporto sektoriaus plėtros prielaidų, į kurią atsižvelgiant formuojami strateginiai tikslai ir uždaviniai. Siekiant užtikrinti Lietuvos įmonių konkurencingumą bendrojoje ES rinkoje, ypač svarbu, kad jos turėtų visą informaciją apie bendrosios rinkos plėtrą, jos reikalavimus.

Tuo tikslu buvo paruošta "Krovinių vežimo kelių transportu politikos Lietuvai integruojantis į ES ir LINAVOS perspektyvinės veiklos gairių studiją"

Studija siekiama atskleisti ir išryškinti pagrindines vystymosi tendencijas krovinių pervežimo kelių transportu srityje, nustatyti pagrindines problemas, iškilsiančias Lietuvos vežėjams, Lietuvai integruojantis į ES bei įvardinti pagrindines veiklos krovinių pervežimo srityje tobulinimo kryptis.

"Savivaldybių biudžetų palyginamumą lemiančių rodiklių parinkimas" 

Instituto nuomonė ir pasiūlymai dėl šiuo metu vykdomos apskričių valdymo reformos, bei apskričių teritorinės reformos krypčių. (Word document, 39,5KB)
Daugiau informacijos apie paskričių reformą galite rasti Vidaus reikalų ministerijos tinklalapiuose adresu  http://www.vrm.lt/index1.htm?informacija/ministroisakym.htm

 

Tamkus A., Venckus A. Kauno regionas didina eksportą // Verslo žinios, 2001 m. gegužės 17 d.  (Word dokumentas, 39,5 KB)

Vis dar galima įsigyti tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų "Regionų plėtra-2001" medžiagą (325 psl., 54 pranešimai) 

Leidinio kaina be persiuntimo paštu išlaidų- 15 Lt, kaina siunčiant paštu (pašto išlaidos + registracija)- 21 Lt.

Informacija atsiskaitymams:
Viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Į/k 3564338 A/s 3700595 
AB Vilniaus Bankas Kauno filialas B/k 260101766

Tarptautinė konferencija "Regionų plėtra-2001" vyko 2001 m.gegužės 11 dieną. Renginio pagrindinis koordinatorius - viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas.

Konferencijos tikslai - suburti mokslo ir studijų institucijų, valdžios, verslo atstovus, užsienio partnerius diskusijoms apie šalies ekonomikos būklės ir plėtros problemas, suartinti mokslą ir regioninės plėtros praktiką, supažindinti su regionų plėtros problemomis ir naujausiomis idėjomis.

Pranešimai atspindi šias pagrindines regionų plėtros analizės sritis:

  • Regionų ekonomika: situacija, problemos ir perspektyvos

  • Valstybės politika ir regionų plėtra

  • Regionų vystymosi strategijos kūrimas

  • Naujausių mokslo pasiekimų taikymas regionų ūkio plėtrai

  • Transporto vystymo problemos

  • Integracija į ES

  • Žmogiškųjų išteklių plėtra

  • Inovacijų plėtra

  • Turizmo plėtra

  • Informacinės visuomenės formavimas

Konferencijos medžiagoje pateikiami 54 pranešimai. Šiame puslapyje pateikiami keletas jų