LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

KVIETIMAS Į NEMOKAMUS 

Klaipėdos miesto Smulkių ir vidutinių įmonių atstovų mokymus ir konsultacijas

 

Užsakovas - Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Vykdytojas - VšĮ ,,Lietuvos regioninių tyrimų institutas"

Mokymai vyks - nuo 2004 10 11 iki 2004 11 19
Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakultete, adresu: H.Manto 84, 403 aud.

Vieno mokymo ciklo trukmė - 15 ak.val. (2 dienos po 7,5 akademinės valandos)

Grupės dydis - 10-12 dalyvių

Mokymų temos

 • Šalies ūkio plėtros ilgalaikė strategija ir Bendrasis programavimo dokumentas. Regionų strateginio vystymo planai ir vieta verslo plėtrai.

 • Parama smulkiam ir vidutiniam verslui. Finansavimo šaltiniai.

 • ES politikos formavimo ir įgyvendinimo institucijos. ES Regioninės politikos instrumentai.

 • Dabartinės Bendrijos iniciatyvos (INTEREG III, Leader +, Leonardo, Socrates, FP6, EQUAL, URBAN iniciatyvų panaudojimas SVV verslo plėtrai).

 • Bendra projektų rengimo logika.

 • Projekto ciklo metodas (strateginis planavimas; programavimas; identifikavimas; formulavimas; finansavimas; įgyvendinimas; įvertinimas).

 • Loginės struktūros metodas, kaip projekto ciklo valdymo metodas, padedantis: parengti nuoseklų ir realų projektą suplanuoti ir efektyviai jį valdyti, atlikti projekto priežiūrą ir įvertinti jo rezultatus. Loginės struktūros matricos parengimas.

 • Projekto darbų plano sudarymas.

 • Projektų įgyvendinimo organizacinė struktūra ir partnerių paieška bei komandos formavimas.

 • Projekto biudžeto formavimas. Fondų reikalavimai biudžeto rengimui.

 • Gairės projektų paraiškovams. Subsidijos paraiškos rengimo principai. Paraiškų vertinimas ir atranka.

 • Subsidijos valdymas (subsidijos konkurso organizavimas; finansinis valdymas, mokėjimai; dokumentacijos vedimas ir ataskaitų rengimas bei projektų įgyvendinimo monitoringas ir tęstinumo užtikrinimas).

Konsultacijos:

 • Atsižvelgiant į verslininkų poreikius bus suteikiamos individualios konsultacijos paraiškų rengimo klausimais.

Norintys dalyvauti apie mokymų vietą bus informuojami papildomai.

Registracija privaloma. 

Prašome registruotis telefonais: 
+370 37 42 32 51; 42 37 25; +370 69853919; 68727635 - Birutė Daškevičienė.
arba elektroniniu paštu: birute@lrti.lt .


Mokymai ir konsultacijos -
NEMOKAMI, juos subsidijuoja Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.