LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Konferencija

Norvegijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje; 
Norvegijos finansiniai instrumentai regionų plėtrai

2004 m. birželio 21 d., Kaunas, 

 

2004 m. birželio 21 d. Kaune, Kauno miesto savivaldybės didžiojoje salėje įvyko informacinė konferencija "Norvegijos dalyvavimas Europos ekonominėje erdvėje; Norvegijos finansiniai instrumentai regionų plėtrai". Konferenciją organizavo: Norvegijos Ambasada Lietuvoje, Norvegijos Vietinės valdžios ir regioninės plėtros ministerija ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Konferencijos metu buvo susipažindinama su Norvegijos siūloma finansine parama Lietuvos regionų plėtrai bei pasidalinta partnerystės ir bendradarbiavimo patirtimi. 

Konferencijoje dalyvavo virš 130 dalyvių. 10 iš jų - svečiai iš Norvegijos, atstovaujantys Norvegijos Vietinės valdžios ir regioninės plėtros ministeriją bei įvairias Norvegijos apskritis ir savivaldybes. Konferencijoje aktyviai dalyvavo Lietuvos respublikos Seimo nariai ir jų atstovai, Vidaus reikalų ministerijos ir Finansų ministerijos specialistai, Kauno, Utenos ir Tauragės apskričių viršininkai bei kitų apskričių atstovai, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir savivaldybių atstovai, atskirų seniūnijų seniūnai, pramonės ir amatų rūmų, pramonininkų ir darbdavių asociacijų nariai, visuomenės ir žiniasklaidos atstovai. 

Konferencijoje sveikinimo žodžius tarė Norvegijos Ambasadorius p. Kåre Hauge, Kauno miesto Meras p. Arvydas Garbaravičius, Lietuvos respublikos Seimo narė p. Birutė Vėsaitė.

Apie Norvegijos finansinius instrumentus Europos ekonominės erdvės kontekste pranešimą padarė Norvegijos Vietinės valdžios ir regioninės plėtros ministerijos vyriausias specialistas p. Arve Skjerpen.

Apie Europos ekonominės erdvės šalių finansinių instrumentų panaudojimą Lietuvoje kalbėjo Vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros Departamento direktorė p. Gailė Kasmačiauskienė ir Finansų ministerijos ES pagalbos koordinavimo skyriaus vedėjas p. Vaidotas Navikas.

Apie daugiametę bendradarbiavimo patirtį savo mintimis pasidalino Hedmarko apskrities atstovė p. Sigrid Lingstad ir Utenos apskrities administracijos Viršininkas p. Vilius Cibulskas. 

Hordalando apskrities ir Kauno mieto bendradarbiavimą apibūdino Hordalando apskrities Europos departamento specialistas p. Thore Thomasen, bei pageidaujamus galimus bendrus projektus įvardijo Kauno miesto savivaldybės atstovas Plėtros programų valdymo skyriaus vedėjas p. Vygintas Grinis.

Apie Marijampolės ir Kvamo savivaldybių bendradarbiavimo patirtį pranešimą padarė Marijampolės savivaldybės Planavimo ir investicijų skyriaus vedėjas p. Darius Cinaitis. 

Apie regionų plėtrą ekonomikos globalizacijos kontekste išsamius pranešimus padarė Vakarų Norvegijos tyrimų instituto Tyrimų departamento vadovas p. Ivar Petter Grøtte ir Lietuvos regioninių tyrimų instituto Prezidentė p. Rita Bagdzevičienė.

Apie tarptautinio bendradarbiavimo instrumentus regioninei plėtrai, INTEREG programą ir kt. informaciją pateikė Hordalando apskrities Europos departamento specialistas p. Thore Thomasen.

Apie tolimesnes Lietuvos ir Norvegijos šalių bendradarbiavimo perspektyvas apibendrinantį žodį tarė Norvegijos Konsulas p. Vytautas Valaitis.

Konferencijos darbas diskusijų forma buvo pratęstas prie pietų stalo restorane "Miesto sodas".