LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Alytaus miesto kultūros paslaugų ir objektų plėtros galimybių studija

 

2004 m. spalio 28 d. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas su Alytaus miesto savivaldybės administracija pasirašė sutartį Nr. S-04/10/01/ IR–817 dėl Alytaus miesto kultūros paslaugų ir objektų plėtros galimybių studijos parengimo.

Galimybių studijos tikslas - ištirti Alytaus miesto kultūros paslaugų ir objektų technines, ekonomines ir finansines plėtros galimybes.

Galimybių studijos objektai: Kraštotyros muziejus, Miesto teatras, AB „Alytaus tekstilė“ Kultūros rūmai.

Galimybių studijos etapai:

  1.  Esamos Alytaus miesto kultūros paslaugų ir objektų būklės charakteristika.

  2.  Alytaus miesto kultūros paslaugų ir objektų plėtros galimybių apibūdinimas.

  3.  Alytaus miesto kultūros paslaugų ir objektų projektų ekonominiai – finansiniai ir techniniai rodikliai, Alytaus miesto kultūros projektų finansavimo iš ERPF pagrindimas.

2004 11 23

terijoje, dalyvaujant Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK), Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos, LR Žemės ūkio ministerijos, LR Ūkio ministerijos, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros (LEPA), UAB Investicijų ir verslo garantijos (INVEGA), Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros (LSVVPA) ir Vilnijos verslininkų klubo atstovams, įvyko tarpinis šio darbo aptarimas. Jo metu rengėjai pristatė esamą SVV padėtį Lietuvos kaimo vietovėse, SVV kaime rinkos trūkumus bei SVV plėtros kaimo vietovėse strategiją ir prioritetus.