LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

>

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Tarptautinės konferencijos "Regionų plėtra-2001" 
medžiagos ištraukos

vyko 2001 m.gegužės 11 dieną

Konferencijos medžiagoje pateikiami 54 pranešimai. Šiame puslapyje pateikiami keletas jų

L. Auškalnytė, G. Belazarienė 
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS - DARBO PRIEMONĖ AR EKONOMIKOS AUGIMĄ SKATINANTIS VEIKSNYS ?
Kauno technologijos universitetas
(Word dokumentas, 89,5 KB)

Doc.dr. Rita Bagdzevičienė
REGIONINĖS POLITIKOS VYKDYMO PRIELAIDOS
Lietuvos regioninių tyrimų institutas
(Word dokumentas, 87 KB)

E. Balkevičienė, J. Matekonienė
LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS VYSTYMOSI ASPEKTAI
Lietuvos regioninių tyrimų institutas
(Word dokumentas, 89 KB)

E. Baroniūnaitė, E. Meilienė
TURIZMO EKONOMINIO POVEIKIO ANALIZĖS YPATUMAI 
Kauno technologijos universitetas
(Word dokumentas, 89 KB)

I. Černiūtė
TINKLINĖS KOKYBĖS INICIATYVOS: REGIONINIAI ASPEKTAI
Kauno technologijos universitetas 
(Word dokumentas, 79 KB)

J. Činčikaitė, G. Belazarienė 
KLASTERIAI IR REGIONŲ KONKURENCINGUMAS
Kauno technologijos universitetas
(Word dokumentas, 80 KB)

R.Garalienė,G.Belazarienė 
REGIONO INVESTICINIO KLIMATO FORMAVIMAS
Kauno technologijos universitetas
(Word dokumentas, 70 KB)

J. Matekonienė, E. Balkevičienė,
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO KRITERIJŲ LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE PALYGINIMAS
Lietuvos regioninių tyrimų institutas
(Word dokumentas, 88 KB)

Doc.dr. J. Rimas, A. Venckus
TARPTAUTINIO KELIŲ KROVININIO TRANSPORTO PROBLEMOS LIETUVAI INTEGRUOJANTIS Į EUROPOS SĄJUNGĄ: FISKALINIO DERINIMO ĮTAKA
Kauno technologijos universitetas
(Word dokumentas, 86,5 KB)

L. Stalioriūtė
INOVACINĖ SISTEMA REGIONINIAME LYGMENYJE
Lietuvos regioninių tyrimų institutas
(Word dokumentas, 69,5 KB)

A. Tamkus, R. Bagdzevičienė
REGIONINĖS PLĖTROS AGENTŪRŲ VEIKLOS ANALIZĖS YPATUMAI
Kauno technologijos universitetas
(Word dokumentas, 85 KB)

Thore Tomassen, Ieva Serapinaitė
REGIONŲ PLĖTRA: PATIRTIS - POŽIŪRIAI - MODELIAI
Europos skyrius, Hordaland apskrities taryba (Norvegija)
(Word dokumentas, 106KB)


Leidinio kaina be persiuntimo paštu išlaidų- 15 Lt, kaina siunčiant paštu (pašto išlaidos + registracija)- 21 Lt.

Informacija atsiskaitymams:
Viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Į/k 3564338 A/s 3700595 
AB Vilniaus Bankas Kauno filialas B/k 260101766