LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektas

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija kartu su Lietuvos regioninių tyrimų institutu rengia 
Kurorto statuso Lietuvoje reglamentavimo studiją.

Studijos tikslas - parengti pasiūlymus kurorto ir kurortinės (turizmo) vietovės statuso Lietuvoje teisiniam reglamentavimui. 

Šalyje vyrauja tendencija, kad vis daugiau miestelių pageidauja gauti kurorto statusą. Lietuvoje istoriškai susiformavo keturi kurortai - Palanga, Neringa, Druskininkai ir Birštonas, tačiau nėra priimtų teisinių dokumentų, kurie reglamentuotų kriterijus, pagal kuriuos yra suteikiamas kurorto statusas. Rengiama studija būtų pagrindas Kurortų įstatymui Lietuvos Respublikoje. 

Užsienio šalių patirtis reglamentuojant kurortų statusą galėtų būti pagrindas diegiant tokius kriterijus Lietuvoje. Šiame projekte bus analizuojama Latvijos, Baltarusijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos bei Skandinavijos šalių patirtis tiek teisiniu, tiek istoriniu aspektais. Apibendrinus kaimyninių šalių patirtį bei atsižvelgiant į Lietuvos kurortų tradicijas, planuojama pateikti pasiūlymus kurortų ir kurortinių (turizmo) vietovių identifikavimui ir įvertinti pageidaujančių tapti kurortais galimybes gauti šį statusą.