LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 33, LT-44240 Kaunas
Tel.+370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

 Apie institutą

 

Vieni iš pirmųjų Lietuvoje regionų plėtros mokslinėje problematikoje pradėjo dirbti Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai.

Vyriausybės politika, įtakojanti ekonominės plėtros planavimo metodologinių problemų tyrimą, bei mokslinio pagrindo reikalaujantis funkcinių ekonominės plėtros programų rengimas ir jų realizavimas paskatino KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete įkurti mokslo grupę “Regionų plėtros planavimas”, vykdyti biudžeto finansuojamą mokslo programą “Regionų plėtra”.

Padidėjusios darbų apimtys regionų plėtros procesų valdyme bei vis augantis poreikis moksliniam šių darbų pagrindimui, matant perspektyvą ir labai daug neišspręstų klausimų regionų plėtros srityje, lėmė tai, kad 1999 m. birželio 14 d. Kauno technologijos universitete buvo įkurtas savarankiškas Regionų plėtros centras, kurio pagrindinis veiklos tikslas - integruoti regionų ekonominės ir technologinės plėtros mokslinius tiriamuosius darbus, studijas ir mokymą.

1999 metų lapkričio mėnesį KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete buvo įkurta Regionų plėtros katedra.

KTU Regionų plėtros centras išaugo iš šiandieninio organizacinio darinio statuso. Suburtas mokslininkų kolektyvas, turimi tarptautiniai ir nacionaliniai ryšiai inicijavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto įsteigimą. Todėl, atsižvelgiant į regioninių tyrimų problematikos svarbą ir poreikį, susiformavusį adekvačiai vykstantiems persitvarkymo ir integracijos procesams šalyje bei tarptautiniu mastu, 2000 m. liepos 19 d. įkurtas Lietuvos regioninių tyrimų institutas.