LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Mokymai

Administracinių gebėjimų stiprinimo ir paramos įgyvendinant PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos programą Klaipėdos - Tauragės tikslinio regiono Tauragės apskrityje mokymų ir konsultacijų detalus vykdymo grafikas

1 tema - PHARE 2000 Verslo plėtros fondo konkursai

Mokymų ir konsultacijų pravedimo vieta: Tauragės apskrities viršininko administracijos patalpos

Dalyviai: potencialūs paraiškų PHARE 2000 ESS paramai gauti teikėjai

1 diena / 2002 04 09 /

Reikalavimas: užsiėmimų dalyviai atsineša aprašytą projekto idėją

9:00 - 10:30

Bendrieji reikalavimai projekto pareiškėjams. Remiamos ir neremiamos veiklos. Veiklos derinimas su PHARE programos reikalavimais.

10:30 - 10:45

Kavos pertrauka

10:45 - 12:15

PHARE 2000 ESS programa ir reikalavimai paraiškoms. Projekto problema, veiklų planavimas, pirkimai.

12:15 - 13:15

Pietūs

13:15 - 14:45 

Paraiškos paramai gauti analizė I

14:45 - 15:00

Kavos pertrauka

15:00 - 16:30

Paraiškos paramai gauti analizė II

Ekspertai: Doc. Dr. V.Vyšniauskas, Dr. J.Mačerinskas, projektų vadovas mgr. A.Venckus, projektų vadovė mgr. B. Miliukaitė, Dr. R.Dapkus

Namų darbas
Kitam užsiėmimui pateikti paruoštą paraiškos formą

2 diena / 2002 04 16 /

Reikalavimas: dalyviai pateikia aptarimui namuose paruoštą paraiškos projektą

9:00 - 10:30

 Projekto vykdymo grafiko sudarymas ir biudžeto formavimas

10:30 - 10:45

 Kavos pertrauka

10:45 - 12:15

 Projekto paraiškos biudžeto paruošimas

12:15 - 13:15

 Pietūs

13:15 - 14:45 

Projekto paraiškų (namų darbų) analizė ir koregavimas I

14:45 - 15:00 

Kavos pertrauka

15:00 - 16:30 

Projekto paraiškų (namų darbų) analizė ir koregavimas II

Ekspertai: Doc.Dr. I. Mačerinskienė, dokt. G. Sabaitė, projektų vadovė mgr. B. Miliukaitė, projektų vadovas mgr. A.Venckus, Dr. R.Dapkus, vicedirektorius A.Alvikas

Namų darbas
Kitam užsiėmimui pateikti sudarytą projekto grafiką ir biudžetą

3 diena / 2002 04 23 /

Reikalavimas: dalyviai pateikia sudarytą projekto grafiką ir biudžetą

9:00 - 10:30 Projektų PHARE 2000 ESS atrankos procedūros I
10:30 - 10:45 Kavos pertrauka 
10:45 - 12:15  Projektų PHARE 2000 ESS atrankos procedūros II
12:15 - 13:15 Pietūs
13:15 - 14:45  Paruoštų namų darbų - projektų grafikų ir biudžetų analizė ir koregavimas I
14:45 - 15:00  Kavos pertrauka
15:00 - 16:30  Paruoštų namų darbų - projektų grafikų ir biudžetų analizė ir koregavimas II

Ekspertai: Doc.Dr. I. Mačerinskienė, dokt. G. Sabaitė, projektų vadovė mgr. B. Miliukaitė, projektų vadovas mgr. A.Venckus, Dr. R.Dapkus, vicedirektorius A.Alvikas

Namų darbas
Kitam užsiėmimui pateikti galutinę projekto paraišką su visais pataisymais bei visais reikiamais lydinčiais dokumentais

4 diena / 2002 04 30 /

9:00 - 18:00 Individualios projekto paraiškų pildymo konsultacijos prieš pateikiant paraiškas konkursui
10:30 - 10:45  Kavos pertrauka
12:15 - 13:15  Pietūs
14:45 - 15:00 Kavos pertrauka

Ekspertai: Doc.,Dr. V.Vyšniauskas, Doc., Dr. I.Mačerinskienė, Dr. R.Dapkus, Dr. J.Mačerinskas, dokt. G.Sabaitė, projektų vadovas mgr. A.Venckus, projektų vadovė mgr. B. Miliukaitė, vicedirektorius A.Alvikas

Išsami informacija apie konkursą publikuojama Internete adresais: www.klaipeda.aps.lt, www.taurage.aps.lt, www.cfcu.lt.