LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 33, 44248 Kaunas
Tel. +370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Naujienos

2023 m. gegužės 27 d.

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) kartu su partneriais (bendruomenių organizacijomis) įgyvendindamas Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamo projekto ,,Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas‘‘ veiklas 2023 m. gegužės mėn. 16 – 17 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje surengė tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją Regionų plėtra 2023 „BESIKEIČIANTYS SAVIVALDOS IŠŠŪKIAI: BENDRUOMENĖS, GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS, POLITIKA“

Konferencijos apžvalga

2023 m. kovo 1 d.

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) kartu su partneriais (bendruomenių organizacijomis) toliau įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamo projekto ,,Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas‘‘ veiklas. 2022 m. gruodžio – 2023 m. sausio mėn buvo įgyvendinti mokymai, kurių tikslas –gilinti žinias, kompetencijas vietos bendruomenių lyderystės, savivaldos institucinės struktūros modelių supratime, pilietinio dalyvavimo skatinime.

Mokymų apžvalga

2022 m. liepos 5 d.

2022 m. birželio 25 – liepos 4 d. įvyko Tikslinės grupės atstovų darbinis vizitas į Norvegiją pagal Lietuvos regioninių tyrimų instituto su partneriais įgyvendinamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ (Nr. K1-01-IP-D-355)

Vizito apžvalga

2021 m. balandžio 15 d.

Nuo 2020 m gruodžio mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) (projekto vykdytojas) kartu su 10-čia Lietuvos partnerių įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ (Nr. K1-01-IP-D-355)

Projekto apžvalga

2016 m. lapkričio 22 d.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su partneriais – šešių Lietuvos savivaldybių (Kauno, Ukmergės, Jonavos, Tauragės ir Šilalės rajonų bei Kauno miesto) administracijomis ir partneriais iš Norvegijos Karalystės (Hordalando apskrities tarybos administracija ir Vakarų Norvegijos tyrimų institutu) įgyvendina projektą Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-010 „Savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų paslaugų procesų valdymo ir efektyvumo didinimo srityje“

Projekto apžvalga

2011 m. liepos 4 d.

2010 m. birželio mėn. – 2012 m. birželio mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su regioniniais partneriais įgyvendina Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonės VP1-1.1-SADM-07-K „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ projektą „INFORMACINES TECHNOLOGIJAS VALDANTYS LIETUVOS PILIEČIAI“

Plačiau apie projektą

2010 m. kovo 29 d.

LRTI dalyvauja Leonardo Da Vinci programos partnerysčių projekte

Dotacijos sutarties numeris: LLP-LdV-PRT-2009-LT-0119
Partnerystės projekto pavadinimas: CNC and Robotics Partnerships, CaRPs
Šalys partnerės: Vokietija, Lietuva, Norvegija, Slovėnija, Švedija

Plačiau apie projekto veiklas

 

 

2006 m. birželio 29 d. Tauragės savivaldybėje ir Telšių apskrities viršininko administracijoje įvyko įvadinė projekto Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0043 VYRESNIO AMŽIAUS MOTERŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS PROBLEMINIUOSE LIETUVOS REGIONUOSEkonferencija, kurioje buvo supažindinama su numatomomis projekto veiklomis, tikslinėmis grupėmis, siekiamais tikslais, uždaviniais ir  rezultatais, diskutuojama aktualiomis vyresnio amžiaus asmenų užimtumo probleminiusoe Lietuvos regionuose temomis. Su Tauragės ir Telšių apskrities aktualijomis vyresnio amžiaus asmenų užimtumo srityje supažindino regioninių darbo biržų, savivaldybės bei seniūnijų atstovai. Telšiuose įžanginiu žodžiu susirinkusiuosius pasveikino Telšių apskrities viršininko administracijos direktorius Rasas Gofmanas. Renginiuose taip pat dalyvavo būsimos vyresnio amžiaus moterų mokymų dalyvės iš Tauragės bei Telšių rajonų.

 

2006 m. balandžio 1 d.

Nuo 2006 m. balandžio mėn. 1 d. Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru pradėjo įgyvendinti projektą Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0043 VYRESNIO AMŽIAUS MOTERŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS PROBLEMINIUOSE LIETUVOS REGIONUOSE pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2.3. priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ (trukmė - 18 mėn.).

 

 

2006 m. kovo 1 d.– balandžio 30 d.

 

Vykdyti Ekonominio verslumo mokymų kursai Trakų rajono švietimo įstaigose pagal ES ESF remiamą projektą Nr. ESF/2004/2.4.0-K-01-081/SUT-248 “Į besimokančią informacinę visuomenę”, kurio vykdytojas yra Trakų rajono Švietimo centras.

 

2005 m. rugpjūčio 28 d.

 

LR Ūkio ministerijos užsakymu pradėtas rengti mokslinis tiriamasis darbas „Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo šaltinių (veiksnių) ir tendencijų tyrimas ir pasiūlymų parengimas“ (http://www.ukmin.lt/lt/strategija/studijos.php).

 

2005 m kovo 3 d.

 

2005 m. kovo 2 d. pasirašyta sutartis dėl ES ESF finansuojamo projekto Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-021 „Žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“ įgyvendinimo pagal BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Projekto vykdytojas Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas. Šiame projekte LRTI dalyvauja kaip partneris.Ankstesnės naujienos

 

2004 m. spalio 28 d. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų