LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Naujienos

2002 m. liepos 8 d. Lietuvos regioninių tyrimų institutas surengė seminarą "Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studijos pristatymas - diskusija". 

Seminare dalyvavo projekto "Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studija" rengėjai (Kauno regiono plėtros agentūra, Lietuvos regioninių tyrimų institutas, prof. V. Stauskas (VDU)) ir Nemuno turistinėje zonoje esančių savivaldybių bei apskričių atstovai.

Seminaro tikslas - pristatyti pirmąjį studijos etapą "Nemuno turistinės trasos identifikavimas", aptarti apskričių administracijoms ir savivaldybėms aktualius klausimus, susijusius su studijos rengimu.

Pirmojoje seminaro dalyje LRTI prezidentė R. Bagdzevičienė pasveikino susirinkusiuosius, pakvietė aktyviai dalyvauti diskusijose ir išsakyti savo pastabas bei pasiūlymus. 

Kauno regiono plėtros agentūros direktorius N. Pačėsa pristatė projekto "Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studija" tikslus, vykdytojus, techninę užduotį.

Prof. V. Stauskas aptarė I etape atliktus darbus: Nemuno turistinės trasos identifikavimas, ribų apibrėžimas, kultūrinių bei gamtinių išteklių, vertybių trumpa apžvalga atkarpose Druskininkai-Kauno marios ir Kaunas-Jurbarkas-Neringa.

Kauno regiono plėtros agentūros projektų vadovas A. Andrėnas pristatė sudarytą Nemuno turistinės zonos skaitmeninį žemėlapį su bendraisiais geografiniais bruožais ir atributiniais duomenimis. 

Lietuvos regioninių tyrimų instituto projektų vadovė L. Navackaitė aptarė II etapo darbus: anketos sudarymą, duomenų rinkimą, ekonominius tyrimus. Akcentuotas savivaldybių ir apskričių dalyvavimo būtinumas ir svarba renkant duomenis, platinant anketas. 

Antrojoje dalyje diskutuota apie Nemuno tikslinio regiono įkūrimo tikslingumą, Euroregionų problemas Lietuvoje, projekto "Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studija" tęstinumo galimybes ir kt.