LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 33, LT-44240 Kaunas
Tel.+370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

 Publikacijos, pranešimai

LRTI ir partneriai 2023 m. gegužės mėn. 16 – 17 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje surengė tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją Regionų plėtra 2023 „BESIKEIČIANTYS SAVIVALDOS IŠŠŪKIAI: BENDRUOMENĖS, GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS, POLITIKA“
Konferencijos darbotvarkė (Darbotvarkė.pdf)
 
Apie konferenciją (Apie konferenciją.pdf)


2003 m. vasario 22 d. vykusioje konferencijoje ES ir Lietuvos regioninė politika: Kauno regiono plėtros strategija Instituto prezidentė Dr. Rita Bagdzevičienė skaitė pranešimą "Šalies ekonomikos plėtra regionalizacijos ir globalizacijos santykio kontekste"
Pranešimo tekstas (MS Word document, 200 KB)


2003 vasario 13 d. 

2003 m. vasario 12 d. Lietuvos banko Kauno skyriuje vykusiame susitikime su Tarptautinio valiutos fondo atstove Lietuvoje p. Zuzana Brixiova Instituto prezidentė Dr. Rita Bagdzevičienė ir Projektų vadybos departamento vadovas Algimantas Venckus skaitė pranešimą Kauno miesto ekonomikos raida ir miesto plėtra.


2002 spalio 28 d.

Šių metų spalio 28 d. įvyko bendro Ignalinos atominės elektrinės regiono problemoms komisijos ir Ignalinos AE regiono plėtros tarybos posėdis (tema: Ignalinos AE regiono plėtros tarybos veikla, jos dalyvavimas Ignalinos AE I bloko ir numatomo II bloko sustabdymo procesuose).

Lietuvos regioninių tyrimų instituto direktorės doc. dr. Ritos Bagdzevičienės paranešimas : IGNALINOS AE REGIONO EKONOMINIO IR SOCIALINIO RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS. 
Pranešimo tekstas (Word document, 294 KB)  ir pristatymas (Power point, 1171 KB)


2002 spalio 3-4 d.

Tarptautinės konferencijos "Regionų plėtra - 2002" medžiagos ištraukos

KURORTŲ PLĖTROS KONCEPCIJOS TEORINIAI ASPEKTAI
Rita Bagdzevičienė, Laura Navackaitė, Birutė Miliukaitė
Kauno technologijos universitetas
(Word document, 241 KB)

REGIONŲ EKONOMIKOS PLĖTROS STRATEGIJA
Rita Bagdzevičienė, Justinas Rimas, Algimantas Venckus

Kauno technologijos universitetas, Lietuvos regioninių tyrimų institutas
(Word document, 1569 KB)

VALSTYBĖS IR REGIONŲ VAIDMUO INOVACIJŲ SKLAIDOS PROCESE 
Rita Bagdzevičienė, Jolita Vasiliauskaitė
Kauno technologijos universitetas
(Word document, 126 KB)

MOKSLINIŲ POŽIŪRIŲ SĄVEIKA REGIONO PLĖTROS MODELYJE 
Edita Dokurnevič, Rita Bagdzevičienė

Kauno technologijos universitetas
(Word document, 84 KB)

REGIONS AND SPATIAL DEVELOPMENT AS THEY ARE - DIFFERENT POINTS OF VIEW 
Akvilė Kilijonienė, Vladas Vyšniauskas

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 
Kauno technologijos universitetas
(Word document, 42 KB)

REGIONALIZACIJOS PROCESAS - VIENAS IŠ SVARBIAUSIŲ VEIKSNIŲ, UŽTIKRINANČIŲ REGIONŲ EKONOMINĘ PLĖTRĄ 
Kristina Šimelevič, Rita Bagdzevičienė

Kauno technologijos universitetas
(Word document, 72 KB)

IGNALINOS AE REGIONO EKONOMINIO IR SOCIALINIO RESTRUKTŪRIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Algimantas Venckus, Rita Bagdzevičienė

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
(Word document, 510 KB)

KAIMO TURIZMO VIETA TOLYDŽIOJE KAIMO PLĖTROJE 
Jūratė Matekonienė, Laura Navackaitė, Jurgita Dumbauskaitė
Kauno Technologijos Universitetas, Lietuvos regioninių tyrimų institutas
(pranešimo tekstas, word document, 131KB
prezentacija, Power point, 195 KB)

TECHNOLOGIJOS INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTRAI
Valentinas Kiauleikis, Audronė Janavičiūtė, Mindaugas Kiauleikis, Nerijus Morkevičius
Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Organizacijų kompiuterinių sistemų laboratorija
(pranešimo tekstas, word document, 236KB)

MAŽIAU PALANKIŲ ŪKININKAUTI VIETOVIŲ ATRANKOS KRITERIJŲ PARINKIMAS
Jonas Čaplikas
Lietuvos žemės ūkio universitetas
(pranešimo tekstas, word document, 166KBDoc. dr. R. Bagdzevičienė
Kurortų plėtros koncepcijos vieta Lietuvos plėtros strategijų kontekste
(Word document 26 KB
Pranešimas konferencijoje Nauja Birštono plėtros strategija 2002 m. birželio 7-9 d.

L. Navackaitė
Lietuvos Respublikos Kurortų plėtros koncepcija
(pranešimo tekstas, Word document 158 KB ir skaidrės, Power Point 173 KB ).
Pranešimas konferencijoje Nauja Birštono plėtros strategija 2002 m. birželio 7-9 d.


2002 gegužės 20 d.

Vasiliauskaitė J., Venckus A. Kaunas demonstruoja atsigavimo ženklus // Verslo žinios, 2002 m. gegužės 13 d. 
Straipsnio tekstas (Word document, 38 KB)

Kučinskaitė K. Nesprendžiamos regionų problemos // Respublika, 2002 m. kovo 21 d. 
Straipsnio tekstas  (Word dokumentas, 26,0 KB )Doc.dr. Rita Bagdzevičienė (Lietuvos regioninių tyrimųinstitutas),
 A. Tamkus 
"Regioninė politika - dabartis ir ateitis" 
Pranešimas Respublikinėje konferencijoje "Inžinerinės regionų plėtros problemos", 2001 lapkričio 8 d.
Pranešimo tekstas  (Word dokumentas, 48,0 KB )
Konferencijos programa ( Word dokumentas, 48,5 KB )Doc.dr. Rita Bagdzevičienė (Lietuvos regioninių tyrimų institutas), doc.dr. Valentinas Kiauleikis ( KTU Informatikos fakultetas)
Lietuvos šansas panaudoti naujų technologijų parkus šalies ekonomikos esminiam modernizavimui
Pranešimas
  konferencijoje Informacinė visuomenė 2001 ir Investuotojų lyga, 2001 spalio 23d.Giedrė Belazarienė
"Foreign Investors Prefer Major Cities"
.//
Lithuanian Business Revue, 2001 rugsėjo 6d. (anglų k.)"Kauno dienos" žurnalisto pokalbis
 su projektų vadovu Algimantu Venckum 
"Europos iždo pamokos bus skausmingos tik nemokšoms" 
//
Kauno diena, 2001m. rugpjūčio 16d.

 

Tamkus A., Venckus A. 
Kauno regionas didina eksportą // 
Verslo žinios, 2001 m. gegužės 17 d.  (Word dokumentas, 39,5 KB)

 

Tarptautinės konferencijos "Regionų plėtra-2001" 
medžiagos ištraukos

L. Auškalnytė, G. Belazarienė 
INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS - DARBO PRIEMONĖ AR EKONOMIKOS AUGIMĄ SKATINANTIS VEIKSNYS ?
Kauno technologijos universitetas (Word dokumentas, 89,5 KB)

Doc.dr. Rita Bagdzevičienė
REGIONINĖS POLITIKOS VYKDYMO PRIELAIDOS
Lietuvos regioninių tyrimų institutas (Word dokumentas, 87 KB)

E. Balkevičienė, J. Matekonienė
LIETUVOS UŽSIENIO PREKYBOS VYSTYMOSI ASPEKTAI
Lietuvos regioninių tyrimų institutas (Word dokumentas, 89 KB)

E. Baroniūnaitė, E. Meilienė
TURIZMO EKONOMINIO POVEIKIO ANALIZĖS YPATUMAI 
Kauno technologijos universitetas (Word dokumentas, 89 KB)

I. Černiūtė
TINKLINĖS KOKYBĖS INICIATYVOS: REGIONINIAI ASPEKTAI
Kauno technologijos universitetas  (Word dokumentas, 79 KB)

J. Činčikaitė, G. Belazarienė 
KLASTERIAI IR REGIONŲ KONKURENCINGUMAS
Kauno technologijos universitetas (Word dokumentas, 80 KB)

R.Garalienė,G.Belazarienė 
REGIONO INVESTICINIO KLIMATO FORMAVIMAS
Kauno technologijos universitetas (Word dokumentas, 70 KB)

J. Matekonienė, E. Balkevičienė,
SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO KRITERIJŲ LIETUVOJE IR EUROPOS SĄJUNGOJE PALYGINIMAS
Lietuvos regioninių tyrimų institutas (Word dokumentas, 88 KB)

Doc.dr. J. Rimas, A. Venckus
TARPTAUTINIO KELIŲ KROVININIO TRANSPORTO PROBLEMOS LIETUVAI INTEGRUOJANTIS Į EUROPOS SĄJUNGĄ: FISKALINIO DERINIMO ĮTAKA
Kauno technologijos universitetas (Word dokumentas, 86,5 KB)

L. Stalioriūtė
INOVACINĖ SISTEMA REGIONINIAME LYGMENYJE
Lietuvos regioninių tyrimų institutas (Word dokumentas, 69,5 KB)

A. Tamkus, R. Bagdzevičienė
REGIONINĖS PLĖTROS AGENTŪRŲ VEIKLOS ANALIZĖS YPATUMAI
Kauno technologijos universitetas (Word dokumentas, 85 KB)

Thore Tomassen, Ieva Serapinaitė
REGIONŲ PLĖTRA: PATIRTIS - POŽIŪRIAI - MODELIAI
Europos skyrius, Hordaland apskrities taryba (Norvegija) (Word dokumentas, 106KB)