LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektas

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu pradėjo vykdyti
Palangos kurorto sporto ir rekreacinės infrastruktūros plėtros galimybių studiją

Numatomi studijos etapai:

 1. Palangos savivaldybės turizmo išvystymo situacijos analizė;

 2. Situacijos analizės pagrindu pateikti pagrįsti pasiūlymai;

 3. Sudarytas pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas;

Siekiant kuo didesnio efektyvumo glaudžiai bendradarbiaujama su Palangos savivaldybe, Palangos turizmo informacijos centru. Rengiant šią studiją, didelio aktyvumo laukiama ir iš verslo atstovų, tikimasi jų pasiūlymų, kuriais bus grindžiamas priemonių planas.

Kviečiame visus bendruomenės narius įsitraukti ir aktyviai dalyvauti, teikti vertingus pasiūlymus, idėjas bei taip prisidėti prie sporto ir rekreacinės infrastruktūros plėtros Palangos savivaldybėje.

Laukiame pasiūlymų projektams, kurie skirti:

 1. Konkurentabiliems turizmo produktams plėtoti:
  a) gamtos ir kultūros paveldo turistinių išteklių geresnio panaudojimo turizmo produktams kurti;
  b) paslaugų konkurencingumo didinimui;
  c) pramogų (rekreacinės) infrastruktūros, galinčios spręsti sezoniškumo ir turistinio potencialo bei žmogiškųjų išteklių panaudojimo klausimus, išvystymo poreikių, galimybių bei prioritetų;
  d) vandens, dviračių ir pėsčiųjų, kitos sportinės veiklos infrastruktūros išvystymo;
  e) turizmo informacijos infrastruktūros (kelio ženklų, stendų, kt.) plėtojimo;
  f) investicijų poreikio viešajai turizmo infrastruktūrai sukurti (prioritetiniams objektams).

 2. Turizmo rinkodaros priemonėms ir veiklai;

 3. Valstybės institucijoms, savivaldybėms bei kitiems potencialiems partneriams dėl infrastruktūros plėtros ir finansavimo šaltinių.

Projektų lentelė...

Užpildytas projektų lenteles siųsti:
Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio g. 60
LT-3000 Kaunas
Tel./faks: +37 423251, 423725
El. paštas : jurgita@lrti.lt