LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 33, LT-44240 Kaunas
Tel.+370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

2021 m. balandžio 15 d.

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) (projekto vykdytojas) kartu su 10-čia Lietuvos partnerių: asociacija Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, asociacija ,,Tauragės miesto veiklos grupė“, asociacija vietos veiklos grupė ,,Pagėgių kraštas“, asociacija Kauno rajono vietos veiklos grupė, asociacija vietos veiklos grupė ,,Pajūrio kraštas“, asociacija ,,Bendruomenė ,,Skaudvilės kraštas“, asociacija ,,Lietuvai pagrąžinti draugijos Veliuonos skyrius“, Zarasų rajono bendruomenių asociacija, asociacija kaimų bendruomenė ,,Saulietekis“, asociacija Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga, taip pat su 2-iem Norvegijos partneriais: Vestland apskrities administracija bei Hardangerradet IKS, Hardangerio penkių savivaldybių regiono plėtros taryba įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamą projektą „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ (Nr. K1-01-IP-D-355)

Projekto apžvalga

2016 m. lapkričio 22 d.

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su partneriais – šešių Lietuvos savivaldybių (Kauno, Ukmergės, Jonavos, Tauragės ir Šilalės rajonų bei Kauno miesto) administracijomis ir partneriais iš Norvegijos Karalystės (Hordalando apskrities tarybos administracija ir Vakarų Norvegijos tyrimų institutu) įgyvendina projektą Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-010 „Savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų paslaugų procesų valdymo ir efektyvumo didinimo srityje“

Projekto apžvalga

2007 m. kovo 5 d.

 

2007 m. kovo 2 d. Kauno apskrities viršininko administracijoje įvyko susitikimas su partneriais iš Norvegijos bei Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos, Kauno apskričių atstovais. Susitikime dalyvavo Norvegijos Sogn og Fjordane apskrities viršininkas p. Oddvar Flæte, Norvegijos ambasados Lietuvoje patarėjas p. Henrik Foyn Skjerve, atsakingas už EEE (Europos ekonominės erdvės) ir Norvegijos finansinius mechanizmus, partneriai iš Vakarų Norvegijos tyrimų instituto, atstovai iš LR Finansų minsiterijos ir LR Vidaus reikalų ministerijos, Kauno technologijos universiteto bei Žemės ūkio universiteto. Darbinio susitikimo metu buvo aptarti klausimai, susiję su dvišaliu bendradarbiavimu teikiant paraiškas EEE-Norvegijos finansiniams mechanizmams, INTEREG-IV Baltic Sea programme, 7 Framework ir kitoms programoms.

 

2006 m. gruodžio 21 d.

 

2006 m. gruodžio mėn. Birštono savivaldybės administracijos užsakymu parengtas Birštono savivaldybės plėtros iki 2012 metų strateginio plano atnaujinimas bei Birštono savivaldybės strateginis 2007-2009 metų veiklos planas, kuriame nustatytos savivaldybės veiklos programos, parengta jų įgyvendinimo tvarka, kontrolės sistema, suformuotas programinis biudžetas.

Daugiau informacijos ieškokite šiuo adresu: www.birstonas.lt

 

2006 m. gruodžio 18 d.

 

2006 m. gruodžio mėn. baigtas rengti Kauno rajono savivaldybės antikorupcinės veiklos pagerinimo tyrimas, kurio užsakovas – Kauno rajono savivaldybės administracija. Tyrimo metu buvo siekiama pasiūlyti Kauno rajono savivaldybės antikorupcinės veiklos tobulinimo priemones esamo savivaldybės 2005-2006 metų antikorupcinės programos priemonių plano papildymui, koregavimui bei antikorupcinės situacijos gerinimui. Buvo atlikta Kauno rajono savivaldybės lankytojų anketinė apklausa, atskirų savivaldybės padalinių apklausa bei focus grupės, kuriose dalyvavo savivaldybės administracijos darbuotojai, Tarybos bei savivaldybės įmonių atstovai.  Tyrimą padėjo parengti „Transparency International Lietuvos skyrius.

 

2006 m. balandžio 4 d.

 

Nuo 2006 m. balandžio mėn. 1 d. Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Tauragės moters užimtumo ir informacijos centru pradėjo įgyvendinti projektą Nr. BPD2004-ESF-2.3.0-02-05/0043 VYRESNIO AMŽIAUS MOTERŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS PROBLEMINIUOSE LIETUVOS REGIONUOSE pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD 2.3. priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“ (trukmė - 18 mėn.).

 

2005 m. rugpjūčio 28 d.

 

LR Ūkio ministerijos užsakymu pradėtas rengti mokslinis tiriamasis darbas „Lietuvos ekonomikos augimo ir konkurencingumo šaltinių (veiksnių) ir tendencijų tyrimas ir pasiūlymų parengimas“ (http://www.ukmin.lt/lt/strategija/studijos.php).

 

2005 m. kovo 2 d.

 

2005 m. kovo 2 d. pasirašyta sutartis dėl ES ESF finansuojamo projekto Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-021 „Žmogiškųjų išteklių kompetencijos didinimas probleminiuose Lietuvos regionuose“ įgyvendinimo pagal BPD 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 5 priemonę „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. Projekto vykdytojas Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas. Šiame projekte LRTI dalyvauja kaip partneris.

 
2004 m. rugpjūčio 12 d. - 2004 m. gruodžio 1 d.

Parengta mokslinė tiriamoji studija „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaimo vietovėse strategija ir priemonės“ Užsakovas Ūkio ministerija.

Plačiau...


2004 m. liepos 08 d. - 2004 m. rugsėjo 15 d.

Parengta Zaraso ežero pusiasalio infrastruktūros pritaikymo rekreacijai, turizmo reikmėms galimybių studija

Plačiau...


2004 m. gegužės 25 d. - 2004 m. rugsėjo 15 d.

Parengta Zaraso ežero Didžiosios salos infrastruktūros plėtros galimybių studija

Plačiau...


2004 m. balandžio 4 d. - 2004 m. gruodžio 1 d.

Parengtas Biržų rajono strateginis planas 2005 - 2015 metams

Plačiau...


2004 m. vasario 13 d. - 2005 m. birželio 17 d.

Parengtas Kauno miesto strateginis planas 2005 - 2015 metams

Plačiau...


2004 m. spalio 30 d. - 2005 m. spalio 21 d.

2005 m. lapkričio 21 d. baigtas vykdyti projektas PHARE 2002 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SANGLAUDOS PROGRAMA „Žinių visuomenės įgūdžių formavimas Ignalinos AE regiono smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje“ (sutarties numeris 6537902-01-01-0037), kurio vykdytojas Kauno Technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, partneris – Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras. Vykdant šį projektą dalyvavo LRTI ekspertai. Plačiau...


2003 m. spalio 27 d.

LR Vidaus reikalų ministerija ir VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas pasirašė sutartį dėl projektų (projektinių pasiūlymų) iš Europos Sąjungos struktūrinių ir stojimo fondų paramai gauti dokumentacijos parengimo.

Projekto tikslas – konsultuoti savivaldybes apie struktūrinių fondų paraiškų rengimą bei parengti paraiškas, kurios gali būti finansuojamos iš įvairių struktūrinių fondų.

2003 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas VšĮ Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūros užsakymu pradėjo vykdyti projektą “Įmonių konsultavimas ir mokymas” Marijampolės apskrityje.

2003 11 30 baigtas vykdyti projektas “ĮMONIŲ KONSULTAVIMAS IR MOKYMAS” Marijampolės apskrityje. 
Projekto pavadinimas: Įmonių konsultavimas ir mokymas.
Plačiau ...


2003 m. spalio 15 d.

LR Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas pasirašė sutartį dėl Kurorto statuso Lietuvoje reglamentavimo studijos rengimo. Plačiau...

2003 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu pradėjo vykdyti Palangos kurorto sporto ir rekreacinės infrastruktūros plėtros galimybių studiją. Plačiau ...


2003 m. rugsėjo 16 d. 

Phare 2001 Ekonominės ir socialinės sanglauda Lietuvoje.
Subsidijų programa: profesinis rengimas siekiant ekonominės ir socialinės sanglaudos.
Žmonių išteklių plėtros programų fondas.
Projekto pavadinimas: Biblioteka – viešasis bendruomenės informacinis centras. 
Projekto vykdymo laikotarpis: 2003 09 16 - 2004 10 16 Plačiau.... 

2003 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos užsakymu pradėjo vykdyti Kultūrinio ir gamtinio potencialo panaudojimo turizmui Druskininkuose ir apylinkėse galimybių studiją. Plačiau...

2003 liepos 23 dieną Lietuvos regioninių tyrimų institutas pasirašė sutartį su Kupiškio rajono savivaldybe dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2010 metų strateginio plano rengimo: plačiau... 


2003 liepos mėn.

2003 07 31 d. baigtas vykdyti projektas Phare 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos iniciatyva, Žmonių išteklių plėtros fondas, Marijampolės tikslinis regionas, Mokymai ekonominei ir socialinei sanglaudai ir mokymo iniciatyvos.
Kontrakto numeris: LT0009-02-01-0026. 

Projekto pavadinimas: Informacinių technologijų panaudojimas jaunimo ekonominių žinių ir verslumo įgūdžių ugdymui, transformuojantis darbo rinkos poreikiams.

Plačiau....


2003 m. birželio 1 d.

2003 06 01 baigtas vykdyti projektas PHARE 2000 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SANGLAUDOS PROGRAMA Marijampolės Verslo plėtros fondas "Palankaus investicinio ir inovacinio klimato skatinimas".
Konkurso identifikacijos numeris: LT0009-02-B-01,
Kontrakto numeris: LT0009-02-01-0053. 

Projekto pavadinimas: Informacinių technologijų plėtra: kompiuteris ir Interneto sprendimai Marijampolės apskrities miestelių verslininkams.

Plačiau...


2003 m. birželio 1 d.

2003 06 01 baigtas vykdyti projektas PHARE 2000 EKONOMINĖS IR SOCIALINĖS SANGLAUDOS PROGRAMA
Klaipėdos-Tauragės Verslo plėtros fondas "Veikiančių verslo įmonių konkurencingumo skatinimas"
Konkurso identifikacijos numeris: LT0009-01-B-02,
Kontrakto numeris: LT0009-01-0099.

Projekto pavadinimas: "Verslo įmonių skatinimas naudotis informacinėmis technologijomis konkurencingumo didinimui (mobilios kompiuterinės klasės pagalba)".

Plačiau... 

Birštono savivaldybės plėtros iki 2012 metų strateginis planas 
2003 metų kovo mėnesį Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su aktyviais Birštono savivaldybės, kitų organizacijų specialistais pradėjo ruošti Birštono savivaldybės plėtros strateginį planą. Plačiau…

Parengtas Plungės rajono plėtros 2002 - 2010 metais strateginis planas (Plačiau)

Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2003 metų vasario mėnesį pradėjo rengti Palangos miesto plėtros iki 2015 metų strateginis planą. Plačiau...

Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė Ignalinos AE regiono ekonominio ir socialinio restruktūrizavimo priemonių planą. Plačiau... Word document, 307 KB


2002 gruodžio mėn.

2002 metų gruodžio mėnesį Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Plungės rajono savivaldybės, įvairių kitų organizacijų specialistais baigė rengti Plungės rajono 2002 - 2006 metų smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą. Plačiau...


2002 m. birželio 5 d.

Kauno regiono plėtros agentūra kartu su Lietuvos regioninių tyrimų institutu 2002 m. gegužės mėnesį pradėjo vykdyti Nemuno turistinės trasos (zonos) išvystymo galimybių studiją. Plačiau 


2002 m. birželio 5 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2002 m. gegužės mėnesį pradėjo rengti Plungės rajono 2002-2010 m. plėtros strateginį planą. Plačiau 


2002 balandžio 2 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė Tarptautinio kelių transporto sektoriaus strateginį veiklos planą iki 2015 m.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Klaipėdos ir Tauragės apskričių viršininkų administracija vykdė informacinius seminarus/mokymus
PHARE 2000 verslo plėtros fondo finansavimo gavimo klausimais.


2002 kovo 18 d.

2002 m. kovo 12 ir 14 dienomis įvyko konferencija "Ilgalaikės Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros strategijos projektas", kurią kartu su Lietuvos mokslų akademija rengė ūkio ministerija. Konferencijoje pristatytos Lietuvos regioninių tyrimų instituto drauge su kitomis institucijomis parengtos Lietuvos regionų ekonominės plėtros (pristatymo tekstas Word document, 694KB ir skaidrės, Power Point, 281KB)  bei Turizmo plėtros strategijos

Lietuvos regionų ekonominės plėtros strategija (Word document, 711KB)

Turizmo plėtros strategija (Word document, 503KB)


2002 kovo 12 d.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas parengė Lietuvos Respublikos Kurortų raidos koncepciją.

Santraukos tekstas: (Word document, 354 KB


2002 sausio 21 d.

2002 m. sausio 17 d. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Muitinės departamente prie LR Finansų ministerijos pristatė tiriamąjį darbą (studiją) "TERITORINIŲ MUITINIŲ REORGANIZAVIMO BŪDŲ ALTERNATYVŲ ĮVERTINIMAS"

Studijos tikslas - įvertinti Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos teritorinių muitinių reorganizavimo projekto alternatyvas (3 ir 5 teritorinių muitinių) bei pasiūlyti savo reorganizavimo variantą.

Studijos uždavinys - atlikti reorganizavimo kaštų analizę, įvertinant integracijos į Europos sąjungą, tarptautinės prekybos srautų pokyčius, bei pateikti rekomendacijas dėl teritorinių muitinių reorganizavimo būdo pasirinkimo.

Plačiau apie reorganizavimo procesą skaitykite Lietuvos Muitinės tinklalapiuoseAnkstesni projektai