LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

KURORTO ATEITIS - DRUSKININKIEČIŲ RANKOSE

Numatomi studijos etapai:

1. Druskininkų rajono turizmo išvystymo esamos situacijos analizė;
2. situacijos analizės pagrindu pateikti pagrįsti pasiūlymai;
3. sudarytas pasiūlymų įgyvendinimo priemonių planas;
4. pasiūlymai bus pavaizduoti skaitmeniniame žemėlapyje (geografinėje informacinėje sistemoje). 

Siekiant kuo didesnio efektyvumo glaudžiai bendradarbiaujama ir didelės paramos sulaukiama iš Druskininkų savivaldybės, Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centro. Rengiant šią studiją, didelio aktyvumo laukiama ir iš verslo atstovų, tikimasi jų pasiūlymų, kuriais bus grindžiamas priemonių planas.

Kviečiame visus bendruomenės narius įsitraukti ir aktyviai dalyvauti, teikti vertingus pasiūlymus, idėjas bei taip prisidėti prie kultūrinių ir gamtinių išteklių panaudojimo turizmo plėtrai Druskininkuose ir jo apylinkėse.

Laukiame pasiūlymų projektams, kurie skirti:

1. konkurentabiliems turizmo produktams plėtoti:

a) gamtos ir kultūros paveldo turistinių išteklių panaudojimo atitinkamiems turizmo produktams kurti (išskiriant kultūrinį ir ekoturizmą);
b) turizmo paslaugų objektų tinklo išvystymo galimybių;
c) turizmo informacijos infrastruktūros (kelio ženklų, stendų, kt.) plėtojimo;
d) vandens, dviračių ir pėsčiųjų bei autotrasų infrastruktūros išvystymui.

2. turizmo rinkodaros priemonėms ir veiklai;
3. investicijų poreikio viešajai turizmo infrastruktūrai sukurti;
4. valstybės institucijoms, savivaldybėms bei kitiems potencialiems partneriams dėl infrastruktūros plėtros ir finansavimo šaltinių.

 

Projektų forma (Word document)