LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

PLUNGĖS RAJONO PLĖTROS 2002-2010 m. STRATEGINIO PLANO RENGIMAS

2003 metų kovo 20 d. Lietuvos regioninių tyrimų institutas Plungės rajono savivaldybės Tarybai pristatys Plungės rajono plėtros strateginį planą.

Šiame dokumente įvertinta Plungės rajono vieta ir reikšmė šalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime, pateiktos rajono raidos perspektyvos ir numatyti tikslai bei priemonės šioms perspektyvoms pasiekti.

Patvirtinus Strateginį planą, ūkio subjektai bei institucijos turės konkrečius atspirties taškus saviems planavimo dokumentams rengti. Kiekvienais metais formuojant ir tvirtinant rajono biudžetą visuomenei bei tarybos nariams būtų parodyti ne tik vienerių metų siekiami rezultatai, bet ir tolimesnė rajono raidos perspektyva.

Tikimasi, jog Strateginis planas suteiks galimybę pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama, kuri nuo 2004 metų bus gaunama vienos programos pagrindu. Tad akivaizdu, jog buvo būtina integruoti savivaldybės plėtros planavimą. Tokia lėšų planavimo sistema leis efektyviau panaudoti ūkio plėtrai skiriamas lėšas, koncentruojant jas į svarbiausius ūkio sektorius, į būtiniausių priemonių įgyvendinimą.

Su Priemonių planu galite susipažinti čia (MS Exel, 239 KB).

Laukiame Jūsų pasiūlymų ar komentarų adresu:
Algimantas Venckus,
Lietuvos regioninių tyrimų institutas,
Donelaičio g. 60-403,
LT-3000 Kaunas;
tel./faksu (37) 423251, (37) 423725 arba
el. paštu: algimantas@lrti.lt