LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2012 METŲ STRATEGINIS PALAS

Šiuo metu vykdomas pirmasis Strateginio plano rengimo etapas - analizuojama esama socialinė ekonominė situacija. Žemiau pateikti pagrindiniai duomenys apie Birštono miestą 2002 metų pradžioje. Rodikliai palyginami su Kauno apskrities bei šalies rodikliais.

Birštono miesto socialinės - ekonominės situacijos rodikliai 2002 m. pradžioje

Rodiklis

Birštono miestas

Kauno apskritis

Lietuva

Žemės fondo struktūra, proc.      
Žemės ūkio naudmenos 37,8 56,1 53,4
Miškai 44,4 28,3 30,6
Keliai 1,9 2,1 2,0
Užstatyta teritorija 4,5 4,3 2,9
Vandenys 6,8 3,3 4,0
Kita žemė 4,6 5,9 7,1
Gyventojų tankumas, žm./km2 43,7 86,6 53,2
Kaimo gyventojų dalis bendrame gyventojų skaičiuje, proc. 40,6 27,2 33,1
Migracijos saldo, žm. -3 -1112 -2559
Užimti gyventojai ekonominėse veiklose, proc.      
Pramonės sektoriuje 23,1 22,5 20,0
Paslaugų sektoriuje 53,3 58,4 54,4
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt 796,0 909,0 982,0
Nedarbo lygis, proc. 12,3 9,7 12,5
Įmonių skaičius (1000 -čiui gyventojų), vnt. 14,8 18,5 19,7
Parduota pramonės produkcija, mln.Lt 6,0 4096,0 21997,0
Parduotos pramonės produkcijos apimtis (1000 -čiui gyventojų), mln. Lt 1,1 5,9 6,3
Materialinės investicijos tenkančios vienam gyventojui, tūkst. Lt 0,722 1,822 2,241
Tiesioginės užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui, tūkst. Lt 0,0000 1,8741 3,0543

Šaltinis: Birštono savivaldybė, Statistikos departamentas