LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

Savivaldybių biudžetų palyginamumą lemiančių rodiklių parinkimas

Projekto pagrindimas

Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 149 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000- 2004 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo", patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-2004 metų programos įgyvendinimo priemonių "Valstybės valdymas" 15 punktą, buvo patvirtinta valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti apskaičiavimo metodika. Pagal šią metodiką, iš valstybės biudžeto finansuojamos tokios savivaldybių funkcijos ir išlaidos: priešgaisrinės tarnybos personalo kaštai; bendrojo lavinimo pradinių, vidurinių mokyklų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos, kurios iki šiol sudarė didžiąją dalį visų švietimo išlaidų, bei dalis maitinimo išlaidų; dalis socialinės apsaugos išlaidų, parama šeimoms kuro ir energijos tiekimo bei transporto ir ryšių išlaidų grupėse; dalis užimtumo tvarkymo išlaidų; 

Dėl šių priemonių turėjo būti pakeistas LR savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas Nr. VIII- 385 - taikytų rodiklių sąrašą reikia peržiūrėti, nes kai kurie iš 13 demografinę, socialinę savivaldybių būklę apibūdinančių koeficientų nebeteko prasmės. 

Be to, savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatyme įteisintas pajamų perskirstymo mechanizmas kėlė daugybę ginčų tarp savivaldybių. Nebuvo aišku, ar dotacijų perskirstymas savivaldybėms yra teisingas, nes jų biudžetų dydį lemiančių rodiklių parinkimas nebuvo išsamiai analizuotas.

Projekto tikslas- parinkti statistinius rodiklius, kurie geriausiai atspindėtų ir įvertintų savivaldybių biudžetų padėtį, bei sudaryti rodiklių ir jų svarbos koeficientų sąrašą, pagal kurį objektyviau ir teisingiau būtų perskirstomos lėšos savivaldybėms.

Atlikus tyrimą, sukurta vertinimo kriterijų sistema, kuri pagerins biudžeto išlaidų planavimą ir išteklių valdymą. Ši dotacijų perskirstymo sistema grindžiama viešumo, aiškumo, skaidrumo principais, todėl ji labiau atitiks demokratijos principus.

Projekto rezultatai

Lentelėje pateikiami tyrimo rezultatai- statistinių rodiklių, kurie atspindi ir įtakoja savivaldybių biudžetų padėtį, sąrašas bei jų svarbos koeficientai

Savivaldybių biudžetų palyginamumą lemiantys rodikliai

Rodiklio pavadinimas Rodiklio svarbos koeficientas
Savivaldybės teritorijos plotas 0,166
Vaikų iki 6 m. skaičius 0,288
Bendrojo lavinimo įstaigų patalpų bendrasis plotas 0,101
Vaikų nuo 7 iki 17 m. skaičius 0,104
Pensinio amžiaus gyventojų skaičius 0,168
Savivaldybių gatvių ir vietinių kelių ilgis 0,122
Užstatytos teritorijos plotas 0,051