LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Tarptautinė konferencija

"Regionų plėtra - 2002"

2002 m. spalio 3-4 d. 
Kaunas 

Renginio pagrindinis koordinatorius - viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas. 

Tarptautinės konferencijos "Regionų plėtra 2002 " tematika

Konferencijos tematiką sudaro regionų ekonomikos problemos, kaimo regioninė plėtra, regionė informacinė struktūra. Regionų plėtros modeliai, regionų politika Lietuvoje ir ES šalyse, kaimo ir miesto integraciniai ryšiai, kaimo regioniniai skirtumai, jų identifikavimas bei analizė, žmogiškųjų, socialinių ir organizacinių veiksnių įtaka regiono informacinei plėtrai klausimai, kurie yra svarbūs daugeliui regionų. Išskirtinai buvo aptariamos Ignalinos AE regiono, Lietuvos kurortų ir kitų depresinių rajonų plėtros problemos.

Regionų plėtros teorija ir praktika

 • Ekonomikos regionalizacijos teorijos, jų analizė ir praktinio taikymo galimybių įvertinimas

 • Regionų  plėtros modeliai ir jų analizė 

 • Regionų ekonominio potencialo ir infrastruktūros tyrimas bei įvertinimas šalies ir globaliniu mastu 

 • Regiono ekonomikos plėtros strategijos, jų planavimas ir valdymas 

 • Regionų politikos analizė ES ir kandidatėse šalyse 

 • Ekonomikos regionalizacija (patirtis) ES ir kandidatėse šalyse 

 • Ekonomikos regionalizacijos ypatumai Lietuvoje 

 • Besimokantis regionas 

Kaimo regioninų plėtra

 • Kaimo ir miesto integraciniai ryšiai 

 • Kaimo regioniniai skirtumai ir jų identifikavimas 

 • Kaimo plėtros regioniniai modeliai ir politika 

 • Kaimiškųjų regionų ekonomika ir plėtros strategijos 

 • Žemės ūkio ir maisto sektoriaus plėtros regioniniai aspektai 

 • Kaimo ekonominės veiklos įvertinimas regionuose 

Regionų informacinė infrastruktūra

 • Organizacijų kompiuterinių sistemų integravimo metodai ir regioniniai integravimo modeliai 

 • Žinių valdymas ir informacinės valdymo sistemos 

 • Internetas ir jo įtaka regiono plėtrai 

 • Žmogiškųjų, socialinių ir organizacinių veiksnių įtaka regiono informacinei plėtrai 

 • Mokymo-švietimo priemonės informacinių sistemų vartotojams rengti 

 • Informacinių sistemų įtaka regioninei plėtrai 

Vis dar galima įsigyti 
tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų
 "Regionų plėtra-2002" medžiagą 
(225 psl., 47 pranešimai) 
Leidinio kaina be persiuntimo paštu išlaidų- 30 Lt.

Informacija atsiskaitymams:
Viešoji įstaiga Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Į/k 3564338 a/k 1700063
AB "Ūkio bankas" Kauno fil. b.k. 260101737

Konferencijos medžiagoje pateikiami 47 pranešimai. Šiame puslapyje pateikiami keletas iš jų ...