LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

KAUNO MIESTO PLĖTROS STRATEGINIS PLANAS

Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2004 metų vasario mėnesio 13 dieną pasirašė sutartį dėl Kauno miesto strateginio plano 2005-2015 metams rengimo. 

2004 metų vasario 24 dieną Kauno miesto savivaldybėje Lietuvos regioninų tyrimų instituto darbuotojai miesto žurnalistams bei vietos valdžios atstovams pateikė miesto plėtros strateginio plano, skirto "visiems, kuriems rūpi Kauno miesto ateities ir galimybės jame gyventi, mokytis, dirbti, kurti ir ilsėtis", koncepciją. 
Plačiau apie tai...(.pdf, 1,49MB)

 

KAUNO MIESTO VIZIJA

Kaunas – universitetinis Baltijos jūros regiono mokslo, žinių ekonomikos ir aukštųjų technologijų sklaidos miestas, Rytų Europos transporto ir logistikos centras, šalies kultūros židinys, sporto sostinė ir upių uostas, Kauno ir Vilniaus dvimiesčio dalis.

Kaune gyvena kūrybinga, nuolat besimokanti, dvasiškai turtinga, sveika ir saugi visuomenė. 

Tai miestas patogus miestiečiams, patrauklus investuotojams ir svetingas atvykstantiems žmonėms. 

 

KAUNO MIESTO PLĖTROS SRITYS

Kauno miesto plėtra yra skirstoma į penkias sritis, kurios yra dalinamos į tikslus, o tikslai – į uždavinius. Kiekvienas uždavinys susideda iš vienos ar daugiau priemonių, kurios yra skirstomos į tris prioritetus*.

1. SRITIS. MOKSLO IR ŽINIŲ EKONOMIKOS PLĖTRA

2. SRITIS. DARNIOS IR VERŽLIOS VISUOMENĖS KŪRIMAS

3. SRITIS. MIESTO APLINKOS KOKYBĖS GERINIMAS

4. SRITIS. MIESTO PATRAUKLUMO DIDINIMAS

5. SRITIS. MIESTO VALDYMO KOKYBĖS GERINIMAS

* Sritys nėra išdėstyti svarbumo tvarka. 

Rengiant Kauno miesto strateginį planą, buvo organizuojami įvairūs pristatymai bei viešos diskusijos, kuriuose dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojai bei Kauno miesto Tarybos nariai, verslo sektoriaus, mokslo ir švietimo įstaigų bei kitų suinteresuotų miesto plėtros problemomis institucijų atstovai.

Su Kauno miesto strateginiu planu bei strateginio plano priežiūros sistema 2005-2015 metams plačiau galima susipažinti Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje.

Laura Gužienė

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 
Donelaičio g. 60-403, 
LT-3000 Kaunas; 
tel./faksu (37) 423251, (37) 423725 arba 
el. paštas: lrti@lrti.lt