LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Phare 2002 Ekonominės ir socialinės sanglauda Lietuvoje.

Žinių visuomenės įgūdžių formavimas Ignalinos AE regiono smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje

Projekto tikslas - skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą probleminiame Ignalinos AE regione (Visagino mieste, Ignalinos rajone, Zarasų rajone), kuriant žinių visuomenę kaip pagrindą ekonominių socialinių netolygumų mažinimui. Projekto metu buvo siekiama įgyvendinti Subsidijų programos pagrindinį tikslą: skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą Lietuvoje, pasirengimą narystei Europos Sąjungoje ir padidinti šalies gyventojų įsidarbinimo galimybes.

Inicijuojamas projektas buvo tęstinis projektas, papildantis PHARE 2000 Ekonominės ir socialinės sanglaudos Žmonių išteklių plėtros fondo subsidijuotą projektą “Mokymo, perkvalifikavimo, verslumo įgūdžių ugdymas Ignalinos AE regiono ekonominio restruktūrizavimo strategijos kontekste”. Visagine buvo organizuojami aukštesnės pakopos mokymo kursai šių regiono smulkaus ir vidutinio verslo sektoriui. Buvo parengta vieninga mokymų sistema, susidedanti iš dvylikos atskirų mokymų modulių, pagal patikslintus atrinktos tikslinės grupės dalyvių (SVV specialistų) pageidavimus bei pakoreguotą Kauno technologijos universiteto patvirtintą magistrantūros studijų verslo administravimo programą ir dėstomų dalykų metodologiją.

Projekto mokymo programos turinį apsprendė Valstybinio mokslo fondo finansuotos kompleksinės mokslo programos „Regionų plėtra: metodologija, praktika ir perspektyvos Europos erdvės kontekste“ atlikti tyrimai.

Mokymų metu buvo dėstomi šie moduliai:

 • Ekonomikos struktūrinė politika ir ekonominio augimo strategijos (Ekonomikos plėtros teorijos);
 • Žiniomis grįstos ekonomikos kūrimo teorija ir praktika postindustrinėje visuomenėje (Inovacijų plėtra);
 • Europos Sąjungos ir šalies nacionalinės regioninės politikos principai ir paramos instrumentai regionų netolygumui mažinti ir konkurencingumui didinti (Regionų plėtra);
 • Strateginio planavimo metodologiniai ir praktiniai aspektai šalies planavimo hierarchinėje sistemoje (Erdvinio planavimo teorija ir praktika);
 • Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė: praktinė reikšmė Lietuvai (Teisė);
 • Verslo duomenų statistinė analizė (Ekonominių statistinių duomenų modeliavimas);
 • Šalies ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo bei viešojo sektoriaus subjektų investicinės galimybės ir finansavimo šaltiniai (Strateginis finansų valdymas);
 • Projektų rengimo ir įgyvendinimo teorija ir praktika įsisavinant investicijas ir ES Subsidijų programas (Projektų valdymas);
 • Informacinių technologijų vaidmuo organizacijos veiklai ir plėtrai;
 • Regionų marketingas;
 • Duomenų apdorojimo metodai ir priemonės;
 • Informacinis raštingumas ir žinių visuomenė.
   

Įgyvendinus projektą, buvo sukurta specializuota mokymo programa ir pritaikyta mokymų metodologija, taip pat išleista 12 modulių mokomoji metodinė medžiaga, smulkaus ir vidutinio verslo atstovams, dalyvavusiems mokymuose, įteikti sertifikatai.