LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai2001 m. lapkričio mėn. Lietuvos regioninių tyrimų institutas atliko darbą "Kelių tinklo sutvarkymas Nemuno kilpų regioniniame parke Birštono savivaldybės teritorijoje (ekonominis pagrindimas)"

Šiuo darbu siekiama atskleisti ir išryškinti pagrindines Birštono savivaldybės (Birštono miesto ir Birštono seniūnijos) verslo aplinkos (nedarbo ir skurdo, investicinio patrauklumo, inžinerinės infrastruktūros ir kt.) plėtros tendencijas, nustatyti pagrindines ekonomines, socialines- demografines, aplinkosaugos problemas Birštono savivaldybėje bei įvardinti pagrindines galimas minėtų verslo aplinkos sferų raidos kryptis, įgyvendinus kelių tinklo sutvarkymo bei “Karaliaus Artūro parko” investicinius projektus.


2002 sausio 21d.

Lietuvos regioninių tyrimų instituto darbuotojai dalyvavo KTU Regionų plėtros centro vykdytame projekte "Smulkaus ir vidutinio verslo atstovų konsultavimas ir mokymas 2001 metais" Telšių apskrityje"PHARE SPP Utenos apskrities kaimo plėtros bandomojo projekto IV priemonė “MOKYMAI” 2001 birželio 15 d.

"Lietuvos Respublikos kurortų raidos koncepcija"2001 birželio 14 d.

  "Krovinių vežimo kelių transportu politikos Lietuvai integruojantis į ES ir LINAVOS perspektyvinės veiklos gairių studija" 

Savivaldybių biudžetų palyginamumą lemiančių rodiklių parinkimas

 

2001 m. gegužės 11 d. įvyko 
TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
REGIONŲ PLĖTRA - 2001

 

Atgal