LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 33, LT-44240 Kaunas
Tel.+370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Mokymai

2022 m. gruodžio – 2023 sausio mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) kartu su partneriais (bendruomenių organizacijomis) toliau įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamo projekto ,,Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas‘‘ veiklas. 2022 m. gruodžio – 2023 m. sausio mėn buvo įgyvendinti mokymai, kurių tikslas –gilinti žinias, kompetencijas vietos bendruomenių lyderystės, savivaldos institucinės struktūros modelių supratime, pilietinio dalyvavimo skatinime. Organizuoti ir pravesti 2 tipų mokymai: 1 dienos (8 ak. val) apimties mokymai bendruomenių nariams bendra tema ,,Bendruomenių veiklos formos ir kryptys‘‘ (vietos bendruomenės ir lyderystė; gyventojų įtraukimas į bendruomenę atstovaujant viešąjį interesą ir bendruomenės kultūros kūrimas; viešojo intereso atstovavimas savivaldybių rinkimuose ir kt.) . Mokymai vyko visų 10-ies Lietuvos partnerių bendruomenėse, juose dalyvavo iš viso 256 dalyviai. Taip pat buvo pravesti 2 dienų (16ak.val) apimties mokymai bendruomenių lyderiams, darbuotojams, valdybių nariams tema ,,Kompetencijų didinimas vietos demokratijos, pilietinio įsitraukimo, strateginio planavimo ir bendruomenės atsparumo didinimo klausimais‘‘(Lyderystė ir strateginis valdymas bendruomenėje; sprendimų priėmimo modeliai, lyderių komunikacijos ir konfliktų valdymo strategijos; socialinės inovacijos bendruomenėje, socialinis verslas; projektų kūrimas ir valdymas bendruomenėje ir kt.). Mokymuose dalyvavo 56 partnerių ir projekto vykdytojo atstovų. Mokymų turinį, organizavimą, įgytas žinias apie 80% mokymų dalyvių įvertino kaip visiškai atitikusius jų lūkesčius.  

 

2006 m. kovo – balandžio mėn. ir 2007 m. kovo – balandžio mėn. buvo vykdomi intensyvūs ekonominio verslumo mokymai, dėstant „Projektų valdymo“, „Ekonomikos“, „Lėšų paieškos“, „Marketingo“, „Derybų įgūdžių“, „Laiko valdymo“, „Komandos“, „Strateginio planavimo“ ir „Vadovavimo“ temomis Trakų rajono švietimo įstaigų darbuotojams įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos Socialinio Fondo) remiamą projektą Nr. ESF/2004/2.4.0-K-01-081/SUT-248 “Į besimokančią informacinę visuomenę”, kurio vykdytojas – Trakų rajono švietimo centras.  

2006 m. spalio - gruodžio mėn. buvo vykdomi socialinių mokslų – vadybos mokymai UAB „SDG“ darbuotojams, įgyvendinant ES Europos Socialinio fondo finansuojamą projektą Nr.109-ESF/2004/2.2.0-02-009/pro-06/002 UAB „SDG“ darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, skatinant regioninę bendrovės plėtrą ir regioninį vystymąsi“, pagal 2004-2006 m. Lietuvos BPD 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikymo prie pokyčių ugdymas“.

 2006 kovo – liepos mėn.  buvo vykdomi konsultaciniai mokymai Širvintų rajono savivaldybės 2007-2013 metų strateginio plano rengimo klausimais. Mokymuose dalyvavo savivaldybės administracijos darbuotojai, suinteresuotų įmonių bei įstaigų atstovai.

2004 m. rugpjūčio – lapkričio mėn. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymu buvo vykdomi smulkių ir vidutinių verslininkų mokymai ir konsultavimas Klaipėdos mieste ES finansuojamų projektų rengimo ir administravimo klausimais.

Mokymai Klaipėdos ir Tauragės apskričių įmonių ir organizacijų atstovams

2002 m. balandžio mėn. Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su Klaipėdos ir Tauragės apskričių viršininko administracijomis vykdė informacinius seminarus/mokymus PHARE 2000 verslo plėtros fondo finansavimo gavimo klausimais Klaipėdos bei Tauragės apskrityse verslo įmonių atstovams.