LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 44248 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

Zaraso ežero Didžiosios salos infrastruktūros plėtros galimybių studija

Zarasų rajono savivaldybė ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2004 metų gegužės mėnesio 25 dieną pasirašė sutartį dėl Zaraso ežero Didžiosios salos infrastruktūros plėtros galimybių studijos rengimo. 

Šio darbo tikslas buvo išanalizuoti Zarasų rajono turizmo situaciją, atlikti viešosios turizmo infrastruktūros išvystymo poreikio įvertinimą, įvertinti finansinę bei ekonominę naudą, aprašyti galimus sprendimus ir juos įvertinti, atlikti projekto investicinį pagrindimą bei numatyti projekto tęstinumą.

Siekiant išsiaiškinti pasiūlos ir paklausos galimybes, paslaugų įvairovę bei kokybę, buvo atlikta turizmo analizė Lietuvoje, Utenos apskrityje, Zarasų rajone bei Zarasų mieste. Turizmo požiūriu buvo išanalizuoti anksčiau parengti planavimo dokumentai ir įvertintos jų pasekmės turizmo plėtrai. Rengiant studiją, buvo identifikuotos pagrindinės projekto reikalingumo priežastys, tikslai, uždaviniai, veiklos bei tikslinės grupės. Įvertinus turizmo verslo poreikius, verslo aplinką, taip pat turizmo paslaugų kokybę, pasiūlos ir paklausos parametrus, infrastruktūros plėtros galimybes, buvo identifikuotos galimų sprendimų alternatyvos, atliktas sprendimų techninis bei finansinis vertinimas, išanalizuoti siūlomų sprendimų trūkumai ir privalumai, atliktas projekto investicinis pagrindimas.

Turizmo galimybių studija buvo parengta bendradarbiaujant ir konsultuojantis su Zarasų rajono savivaldybės administracijos, Zarasų turizmo informacijos centro, Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos, LR Vidaus reikalų ministerijos darbuotojais.Laura Gužienė

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 
Donelaičio g. 60-403, 
LT-3000 Kaunas; 
tel./faksu (37) 423251, (37) 423725 arba 
el. paštas: lrti@lrti.lt