LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 44248 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaimo vietovėse strategija ir priemonės

LR Ūkio ministerija ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2004 metų rugpjūčio mėnesio 12 dieną pasirašė sutartį dėl mokslinio tiriamojo darbo „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaimo vietovėse strategija ir priemonės“ rengimo. 

Studijoje buvo parengta smulkaus ir vidutinio verslo plėtros kaimo vietovėse strategija ir jos įgyvendinimo priemonės, apimančios visų valdžios institucijų kompetencijos sritis, 3-5 metų laikotarpiui. Strategija siekiama prisidėti prie palankių sąlygų SVV plėtrai Lietuvos kaimo vietovėse kūrimo ir netradicinių verslų kaime, kaip alternatyvų tradicinėms žemės ūkio veikloms, plėtros.

Parengtos strategijos pagrindu siekiama kryptingai ir sistemiškai derinti institucijų iniciatyvas, skirtas SVV plėtrai kaime, bei įgyvendinti konkrečias SVV plėtros kaime priemones. Ši strategija būtų naudinga, rengiant SVV strategines kryptis ir priemones 2005-2008 metams bei programuojant ES struktūrinės paramos naudojimą Lietuvoje naujuoju programavimo laikotarpiu 2007-2013 metams. Be to pagerintų SVV plėtros kaime procesą.

Darbe buvo išanalizuota esama SVV padėtis Lietuvos kaimo vietovėse, atlikta lyginamoji SVV padėties Europos Sąjungos kaimo vietovėse analizė. Nustačius SVV kaimo vietovėse rinkos trūkumus bei tolimesnę plėtrą įtakojančius faktorius, buvo apibrėžti galimi valstybės, savivaldybių ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo tikslai, uždaviniai ir sprendimo būdai, atsižvelgiant į geriausią Europos Sąjungos senbuvių šalių narių praktiką, esamą teisinę bazę, viešosios politikos bei institucinės sąrangos Lietuvoje privalumus bei trūkumus.Laura Gužienė

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 
Donelaičio g. 60-403, 
LT-3000 Kaunas; 
tel./faksu (37) 423251, (37) 423725 arba 
el. paštas: lrti@lrti.lt