LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 44248 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

Zaraso ežero pusiasalio infrastruktūros pritaikymo rekreacijai ir turizmui galimybių studija

Zarasų rajono savivaldybė ir Lietuvos regioninių tyrimų institutas 2004 metų liepos mėnesio 7 dieną pasirašė sutartį dėl Zaraso ežero pusiasalio infrastruktūros pritaikymo rekreacijai ir turizmui galimybių studijos rengimo. 

Buvo parengta Zaraso ežero pusiasalio infrastruktūros pritaikymo rekreacijai galimybių studija, įvertinant galimas alternatyvas, jų finansinę bei ekonominę naudą, finansavimo galimybes.

Siekiant išsiaiškinti pasiūlos ir paklausos galimybes, paslaugų įvairovę bei kokybę, buvo atlikta turizmo analizė Zarasų rajone bei mieste. Turizmo požiūriu buvo išanalizuoti parengti planavimo dokumentai (Bendrasis programavimo dokumentas, Utenos apskrities strateginis planas, nacionaliniai plėtros planai) ir įvertintos jų pasekmės turizmo plėtrai. Rengiant studiją, buvo identifikuotos pagrindinės projekto reikalingumo priežastys, tikslai, uždaviniai, veiklos bei tikslinės grupės. Įvertinus turizmo verslo poreikius, verslo aplinką, taip pat turizmo paslaugų kokybę, pasiūlos ir paklausos parametrus, infrastruktūros plėtros galimybes, buvo identifikuotos galimų sprendimų alternatyvos, atliktas sprendimų techninis bei finansinis vertinimas, išanalizuoti siūlomų sprendimų trūkumai ir privalumai, atliktas projekto investicinis pagrindimas.

Kadangi projektą numato įgyvendinti Zarasų rajono savivaldybės administracija, todėl buvo vertinami savivaldybės finansiniai bei instituciniai, projektų valdymo gebėjimai, identifikuojami rizikos faktoriai, vertinama įtaka aplinkai, taip pat numatomas projekto tęstinumas.

Rengiant studiją nuolat vyko konsultacijos su Zarasų rajono savivaldybės administracijos, Zarasų turizmo informacijos centro, Valstybinio turizmo departamento prie LR Ūkio ministerijos, LR Vidaus reikalų ministerijos darbuotojais.Laura Gužienė

Lietuvos regioninių tyrimų institutas, 
Donelaičio g. 60-403, 
LT-3000 Kaunas; 
tel./faksu (37) 423251, (37) 423725 arba 
el. paštas: lrti@lrti.lt