LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektas

Įmonių konsultavimas ir mokymas

Subsidijuojami specializuoti mokymai ir konsultacijos Marijampolės apskrityje.

Projekto tikslas - užtikrinti subsidijuojamų specializuotų mokymų ir individualių konsultacijų teikimą mažoms įmonėms, tarp jų ir mikroįmonėms, sudaryti palankias sąlygas įmonių darbuotojų mokymuisi. 

Projekte orientuojamasi į Marijampolės apskrities mažas įmones, tarp jų ir mikroįmones. 

Projekto tikslui įgyvendinti specializuoti mokymai vedami apskrities vietovėse, kuriose susiformuoja klausytojų grupės. Individualios konsultacijos teikiamos įmonėse. 

Mokymų ir konsultacijų metu įmonių darbuotojai gali išklausyti pasirinktinai įmonių valdymo, rinkodaros, žmogiškųjų išteklių valdymo, buhalterinės apskaitos, finansų analizės, valdymo ir planavimo bei teisinio verslo reglamentavimo kursą. Klausytojams suteikiami pažymėjimai, patvirtinantys, kad išklausytas kursas šiomis temomis.