LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 60, 3000 Kaunas
Tel./faks. 423251, 423725
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Projektai

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

REGIONŲ PLĖTRA - 2001

2001 m. gegužės 11 d.

Organizatoriai

Kauno technologijos universitetas (KTU)
KTU Panevėžio filialas (KTU PF)
Klaipėdos universitetas (KU)
Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM)
Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI)
Hordalando apskrities taryba (Norvegija)
 

Organizacinis komitetas

Pirmininkas:
 KTU mokslo prorektorius V.Ostaševičius, prof.,habil. dr.
Nariai:
 LRTI direktorė R.Bagdzevičienė, doc., dr.
KTU PF direktorius A.Jurkauskas, prof.,habil.dr.
ISM rektorius V.Kundrotas, dr.
Projektų koordinatorius T.Thomassen (Norvegija)
KU rektorius  S.Vaitekūnas, prof., habil.dr.

Atsakingoji sekretorė: G. Belazarienė

Informacija tel.: (8-27) 42 32 51, 42 37 25

KONFERENCIJĄ REMIA LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS

Plenariniame posėdyje buvo pristatomi probleminiai pranešimai. 

Po pietų pertraukos vyko diskusijos. .

Probleminiai pranešimai bei visi kiti dalyvių straipsniai publikuojami konferencijos medžiagoje.

PLENARINIS POSĖDIS

Gegužės 11 d., penktadienis 
Ožeškienės g. 18, ISM salėje

10.00 val. PLENARINIO POSĖDŽIO ATIDARYMAS

KTU Mokslo prorektorius prof. habil. dr. V.OSTAŠEVIČIUS

10.10 val. PROBLEMINIAI PRANEŠIMAI

KU Rektorius Prof.habil.dr.S.VAITEKŪNAS
LIETUVOS REGIONŲ PROBLEMA EUROPOS SĄJUNGOS KONTEKSTE

VDU Menų fakulteto dekanas Prof.habil.dr.V.STAUSKAS 
REGIONŲ TERITORINIO PLANAVIMO STRATEGIJA

Hordalando apskrities tarybos Projektų koordinatorius T.THOMASSEN( Norvegija)
REGIONŲ PLĖTRA - PATIRTIS - POŽIŪRIAI - MODELIAI

LRTI Direktorė Doc.dr. R.BAGDZEVIČIENĖ 
REGIONINĖS POLITIKOS VYKDYMO PRIELAIDOS 

13.00 val.. PIETŲ PERTRAUKA

14.00 val. REGIONŲ PLĖTROS PROBLEMŲ APTARIMAS (DISKUSIJOS)

16.00 val. KONFERENCIJOS UŽDARYMAS
ISM Rektorius dr.V.KUNDROTAS

16.15 val. LIETUVOS REGIONINIŲ TYRIMŲ INSTITUTO VEIKLOS PRISTATYMAS
Direktorė Doc.dr. R.BAGDZEVIČIENĖ