LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
Donelaičio 33, LT-44240 Kaunas
Tel.+370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Active Citizens

VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas (LRTI) kartu su partneriais (bendruomenių organizacijomis) toliau įgyvendina Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo programos dalinai finansuojamo projekto ,,Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas‘‘ veiklas

Mokymų nuotrauka 1280.jpg

2022 m. gruodžio – 2023 m. sausio mėn buvo įgyvendinti mokymai, kurių tikslas –gilinti žinias, kompetencijas vietos bendruomenių lyderystės, savivaldos institucinės struktūros modelių supratime, pilietinio dalyvavimo skatinime.
Organizuoti ir pravesti 2 tipų mokymai: 1 dienos (8 ak. val) apimties mokymai bendruomenių nariams bendra tema ,,Bendruomenių veiklos formos ir kryptys‘‘ (vietos bendruomenės ir lyderystė; gyventojų įtraukimas į bendruomenę atstovaujant viešąjį interesą ir bendruomenės kultūros kūrimas; viešojo intereso atstovavimas savivaldybių rinkimuose ir kt.) .
Mokymai vyko visų 10-ies Lietuvos partnerių bendruomenėse, juose dalyvavo iš viso 256 dalyviai. Taip pat buvo pravesti 2 dienų (16ak.val) apimties mokymai bendruomenių lyderiams, darbuotojams, valdybių nariams tema ,,Kompetencijų didinimas vietos demokratijos, pilietinio įsitraukimo, strateginio planavimo ir bendruomenės atsparumo didinimo klausimais‘‘(Lyderystė ir strateginis valdymas bendruomenėje; sprendimų priėmimo modeliai, lyderių komunikacijos ir konfliktų valdymo strategijos; socialinės inovacijos bendruomenėje, socialinis verslas; projektų kūrimas ir valdymas bendruomenėje ir kt.).
Mokymuose dalyvavo 56 partnerių ir projekto vykdytojo atstovų. Mokymų turinį, organizavimą, įgytas žinias apie 80% mokymų dalyvių įvertino kaip visiškai atitikusius jų lūkesčius.