LRTI ženklas

 

Naujienos

Apie institutą

Darbuotojai

Veikla

Projektai

Pranešimai, publikacijos

Mokymai

Nuorodos

Mūsų nuomenė

 

English version

 

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
K. Donelaičio 33, 44240 Kaunas
Tel +370 61255865
El.paštas:
lrti@lrti.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
http://www.lrti.lt/images/logo.gif

Projektai  

Dėmesys savivaldos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų procesų valdymo kokybės gerinimui

 

 

programos_zenklas_lt_horizontalus_jpg_jpg-4

 

Savivaldybės - projekto partneriai :   Hordaland fylkeskommune       Jonavos rajono      Kauno miesto      Kauno rajono

 Šilalės rajono    Tauragės rajono    Ukmergės rajono     Vestlandsforsking

Nuo 2015 m. rugsėjo mėn. VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas kartu su partneriais – šešių Lietuvos savivaldybių (Kauno, Ukmergės, Jonavos, Tauragės ir Šilalės rajonų bei Kauno miesto) administracijomis ir partneriais iš Norvegijos Karalystės (Hordalando apskrities tarybos administracija ir Vakarų Norvegijos tyrimų institutu) įgyvendina projektą Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-010 „Savivaldos institucijų darbuotojų gebėjimų ugdymas viešųjų paslaugų procesų valdymo ir efektyvumo didinimo srityje“, finansuojamą 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo ,,Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas‘‘ programos.

Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti Lietuvos ir Norvegijos partnerių bendradarbiavimą viešųjų paslaugų teikimo procesų valdymo ir efektyvumo didinimo klausimais ir skatinti savivaldos institucijų veiklos valdymo skaidrumą bei efektyvumą. Viena pagrindinių problemų, kuri paskatino projekto rengimą ir įgyvendinimą, yra susijusi su savivaldybių teikiamų viešųjų paslaugų kompleksiškumu ir poreikiu tobulinti viešojo valdymo procesus. Kitas svarbus aspektas yra Norvegijos viešojo valdymo institucijų inovatyvių vadybinių sprendimų ir organizacinių praktikų perėmimas ir taikymas Lietuvos savivaldos institucijose, įvertinant skirtingų tikslinių grupių poreikius, atsižvelgiant į plačias savivaldybių veiklos sferas, funkcijas bei atsakomybės sritis. Poreikis skirti daugiau dėmesio viešųjų paslaugų procesų efektyvumui savivaldos institucijose yra grindžiamas įrodymais grįsto valdymo teoriniais principais, kurių esmė yra vadybinių sprendimų ir organizacinių praktikų taikymas organizacijose, remiantis surinktais veiklos vertinimo įrodymais ir rodikliais. Ši koncepcija taikoma skirtinguose organizacinių procesų vertinimo ir sprendimų priėmimo lygmenyse: valdymo, strateginio planavimo, įvairių veiklų ir projektų įgyvendinimo, įvertinimo ir koregavimo lygiuose, derinant organizacinės kultūros, etikos, skaidrumo ir veiklos valdymo principus. Taip pat siekiama įtvirtinti poreikį plėtoti tarp-institucines partnerystes savivaldybių lygyje ir platesnį visuomenės įsitraukimą į sprendimų priėmimo ir pasiekimų vertinimo procedūras.

Šiems klausimams spręsti projekto metu įgyvendinamos kelios veiklos. Viena iš jų skirta savivaldybių veiklos procesų valdymo analizei, naujų vadybos koncepcijų, metodų ir planavimo įrankių taikymui. Lygiagrečiai siekiama stiprinti savivaldybių darbuotojų žinias ir įgūdžius procesų valdymo, viešųjų paslaugų teikimo ir veiklos kokybės užtikrinimo srityse vykdant šios tematikos mokymus. Šios veiklų grupės rezultatai atsispindės rengiamoje studijoje su konkrečiomis rekomendacijomis projekte dalyvaujančioms savivaldybėms viešųjų paslaugų teikimo efektyvinimo ir kokybės užtikrinimo srityse.

Kita svarbi projekto veiklų grupė yra susijusi su socialinės atsakomybės ir veiklos skaidrumo gerinimo klausimais. Jos metu pravedamų mokymų eigoje bus siekiama ugdyti kompetencijas socialinės atsakomybės ir antikorupcinės veiklos principų taikymui viešajame sektoriuje, bei bus parengtos rekomendacijos ir veiksmų planas galimų korupcijos apraiškų mažinimui.

Dar viena stambi projekto veiklų grupė yra susijusi su sveikatos paslaugų sektoriumi, siekiant gerinti administracinius ir viešuosius gebėjimus savivaldybėms pavaldžiose asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos įstaigose. Numatoma pravesti kelių temų mokymai šių įstaigų vadovaujančiam personalui, kitiems atsakingiems darbuotojams. Taip pat bus parengtos rekomendacijos gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės bei medicininės slaugos ir socialinių paslaugų namuose organizavimui (studija), remiantis Norvegijos Karalystės patirtimi ir mūsų šalies poreikiais.

Didelis dėmesys skiriamas partnerystės su Norvegijos partneriais plėtojimui. Šios veiklos metu siekiama numatyti potencialias abiejų valstybių bendradarbiavimo strategijas, gerinant viešųjų paslaugų teikimo procesų valdymą ir jų kokybę. Įgyvendinant šią veiklą itin prasmingas buvo Lietuvos projekto partnerių 40 specialistų darbinis vizitas pas Norvegijos partnerius, kurio metu buvo pasidalinta konkrečia patirtimi, užmegzti nauji ryšiai su Sogn&Fjordane ir Hordalando apskričių vadovais ir šių apskričių vietos savivaldos institucijomis, dalyvauta visoje eilėje praktinių užsiėmimų, aptarta abiem šalims aktuali regioninio vystymosi skatinimo ir valdymo tobulinimo politika su Norvegijos Vietinės valdžios ir modernizavimo ministerijos specialistais.

Tikimasi, kad projektas turės teigiamą poveikį savivaldybių darbuotojams, taip pat gyventojams bei tarnaus kaip teigiamas pavyzdys kitoms savivaldybėms ir kitoms viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms. Galimybė prisidėti prie Lietuvos ir Norvegijos partnerių bendradarbiavimo stiprinimo ir naujų partnerysčių užmezgimo leis sustiprinti savivaldos institucijų vykdomą veiklą įvairiose administracinėse ir viešųjų paslaugų teikimo srityse. Visuomenės ir suinteresuotųjų institucijų specialistų bei šalies politikų supažindinimui su projekto rezultatais ir gerąja patirtimi 2017 m. kovo mėn. numatoma organizuoti mokslinę-praktinę konferenciją „Regionų plėtra 2017“, kurioje skaityti pranešimus bus kviečiami svečiai iš Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės nacionalinės ir vietinės valdžios institucijų bei mokslininkai iš Lietuvos regioninių tyrimų ir Vakarų Norvegijos tyrimo institutų bei abiejų šalių universitetų.

 

vvv00001-10166

Lietuvos delegacijos vizitas Norvegijos Karalystėje, 2016 birželio 11-19 d.